ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE

Zasady rekrutacji na stypendium Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019:
  • LISTA UMÓW IKSI UW NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE ERASMUS+ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 (REKRUTACJA NA POCZĄTKU ROKU 2018) - pobierz
  • SZCZEGÓŁOWE ZASADY KWALIFIKACJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS+ TYPU KA103 NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 IKSI UW (oraz link do wniosku elektronicznego - formularz Google, pkt. 9) - pobierz
  • OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA STYPENDIUM ERASMUS+ (typu KA103) I SKIEROWANIA NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE- pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku Erasmus_Plus - pobierz

Ogólny przebieg kwalifikacji:
1) BWZ ogłasza zasady kwalifikacji na dany rok akademicki [OGÓLNE ZASADY KWALIFKACJI],
2) Jednostki dostosowują wewnętrzne zasady kwalifikacji [SZCZEGÓŁOWE ZASADY KWALIFIKACJI oraz odnośne dokumenty],
3) Powołana zostaje komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator ds. mobilności, pracownik jednostki, przedstawiciel samorządu studentów,
4) Przeprowadzone zostaje postępowanie wstępnej kwalifikacji wewnątrz jednostki,
5) Komisja sporządza protokół z postępowania,
6) Koordynator ds. mobilności zatwierdza wybór studentów w USOS,
7) Studenci składają dokumenty w celem uzyskania podpisu przez koordynatora ds. Mobilności oraz Dyrektor/a / Kierownik/a jednostki macierzystej i/lub tej, z której wyjeżdżają,
8) W wyznaczonym terminie (dotychczas do 10.03) komisja dostarcza do BWZ protokół i wszystkie wymagane dokumenty z postępowania wstępnej kwalifikacji,
9) BWZ dokonuje weryfikacji dostarczonych dokumentów i kwalifikuje poszczególnych studentów na wyjazdy.

Prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji!

LISTA WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW Instytutu Kominikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW na studenckie i doktoranckie zagraniczne studia częściowe Erasmus+ (typu KA1/1-HE) w roku akademickim 2017/2018 (rekrutacja na początku 2017 r.) - plik (aktualizacja 06.03.2017)

Komunikat BWZ nr 4/17/SMS/2017/2018 - Zakwalifikowana, zakwalifikowany? Co dalej? - plik (publikacja 22.03.2017)