Informacje o rekrutacji na studia niestacjonarne (zaoczne) 2. st. na rok akademicki 2018/2019

  • Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne (zaoczne) 2.st., kierunek lingwistyka stosowana, dla Polaków i cudzoziemców przyjmowanych jak Polacy  – przejdź
  • Zasady rekrutacji na studia stacjonarne (zaoczne) 2.st., kierunek lingwistyka stosowana, dla cudzoziemców przyjmowanych na innych zasadach niż Polacy  – przejdź
  • Akty prawne – przejdź
  • Wymagane dokumenty – przejdź
  • Internetowa Rejestracja Kandydatów – przejdź / University of Warsawa, recruitment
  • Opłaty za studia – przejdź  

        opłaty za studia dla studentów polskichi i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli poskich (szukamy: Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, str. 54)

    opłaty za studia dla studentów - cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności (szukamy: Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, str. 52)

  • Dodatkowo swoje pytania mogą Państwo kierować do starszych kolegów działających w "studenckiej poradni informacyjnej" na zapytaj.iksi@gmail.com.
  • Pełnomocnik ds. rekrutacji: dr Monika Bałaga-Rubaj; kontakt: rekrutacja.iksi@uw.edu.pl
  • Komisja Rekrutacyjna na studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia: zao.rekrut.iksi@uw.edu.pl, tel. 22 55 34 200