Informacje o rekrutacji na studia niestacjonarne (zaoczne) 2. st. na rok akademicki 2015/16

  • Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne (zaoczne) 2.st., kierunek lingwistyka stosowana, dla Polaków i cudzoziemców przyjmowanych jak Polacy  – przejdź
  • Zasady rekrutacji na studia stacjonarne (zaoczne) 2.st., kierunek lingwistyka stosowana, dla cudzoziemców przyjmowanych na innych zasadach niż Polacy  – przejdź
  • Akty prawne – przejdź
  • Wymagane dokumenty – przejdź
  • Internetowa Rejestracja Kandydatów – przejdź / University of Warsawa, recruitment
  • Opłaty za studia – przejdź (szukamy: Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, str. 66)