ZAKŁAD LITERATUROZNAWSTWA INTERKULTUROWEGO

Kierownik - prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska

Członkowie:

 • prof. UW dr hab. Adam Elbanowski
 • dr hab. Krzysztof Fordoński
 • dr hab. Tomasz Łysak
 • dr hab. Boris Schwencke
 • dr Gulia Cilloni-Gaździńska
 • dr Wanda Józwikowska
 • dr Dominika Michalak
 • dr Matteo Piccin
 • dr Piotr Podemski
 • dr Dario Prola
 • dr Małgorzata Trzeciak-Cygan
 • dr Orhan Wasilewski
 • mgr Ewelina Walendziak-Genco

Zakres badań naukowych

Zakład Literaturoznawstwa Interkulturowego prowadzi badania wielokierunkowe i interdyscyplinarne z zakresu m.in.: dialogu kultur, dialogu literatury i kultury, komunikacji interkulturowej, komparatystyki literackiej, uwarunkowań historycznych współczesnych stosunków międzynarodowych w ramach Unii Europejskiej i poza Unią. Obszarem zainteresowań i badań są też historia i literatura obszarów języków obcych, teoria literatury w świetle najnowszych badań naukowych, wieloaspektowa praca nad interkulturową rolą tłumaczeń humanistycznych i literackich (analiza i krytyka przekładu, teoria przekładu literackiego, rola przekładu literackiego i humanistycznego w dialogu międzykulturowym). Planowana jest też szeroka wymiana międzynarodowa oraz zapraszanie gości zagranicznych zarówno na seminaria organizowane dla młodych badaczy, jak i na wykłady dla studentów, w ramach wymiany dwustronnej m.in. z USA, Francją, Hiszpanią, Portugalią, Wielką Brytanią, Niemcami, Szwecją, Włochami, Szwajcarią, Austrią, Republiką Czech, Rumunią, Rosją.

Współpraca międzynarodowa i krajowa z ośrodkami uniwersyteckimi w USA, Wielką Brytanią, Włochami, Francją, Belgią. Zakład współpracuje blisko z Instytutem Kultury Włoskiej i Ambasadą Włoch w Polsce.