Praktyki tłumaczeniowe obowiązkowe dla studentów III roku studiów 1. stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych-wieczorowych) (zasady obowiązujące od 01.10.2009 r.)

Zasady odbywania praktyk tłumaczeniowych w IKSI - pobierz

  • Załącznik 1 - porozumienie - pobierz
  • Załącznik 2 - ramowy program - pobierz
  • Załącznik 3 - zaświadczenie o odbyciu praktyk - pobierz
  • Załącznik 4 - wniosek o zaliczenie praktyk - pobierz