Informacje o rekrutacji na studia stacjonarne 2. st. na rok akademicki 2018/19

  • Zasady rekrutacji na studia stacjonarne 2.st., kierunek lingwistyka stosowana, dla Polaków i cudzoziemców przyjmowanych jak Polacy  – przejdź
  • Zasady rekrutacji na studia stacjonarne 2.st., kierunek lingwistyka stosowana, dla cudzoziemców przyjmowanych na innych zasadach niż Polacy  – przejdź
  • Akty prawne – przejdź
  • Wymagane dokumenty – przejdź
  • Internetowa Rejestracja Kandydatów – przejdź / University of Warsawa, recruitment
  • Opłaty za studia – przejdź  

​         opłaty za studia dla studentów polskichi i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli poskich (szukamy: Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, str. 54)                   

         opłaty za studia dla studentów - cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności (szukamy: Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, str. 52)

  • Deklaracja wyboru tłumaczeń specjalistycznych dla I roku studiów II stropnia (z języka angielskiego) - pobierz
  • Deklaracja wyboru dodatkowego modułu dla I roku studiów II stropnia - pobierz