PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH 2. STOPNIA

Od roku akademickiego 2012/13 w IKSI został urochomiony nowy kierunek studiów "lingwistyka stosowana" (rekrutacja na kierunek "filologia" została zamknięta).

Studia stacjonarne 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: lingwistyka stosowana (specjalność obligatoryjna: tłumaczenia specjalistyczne, od I roku możliwość dodatkowej specjalności: dydaktyka języka obcego i specjalistcznego) - program studiów (zostały wprowadzone przez Radę WLS obowiązujące od r.a. 2018/19 drobne zmiany do programu studiów:

- usunięcie przedmiotu do wyboru lingwistyka matematyczna (pozostaje tylko lingwistyka korpusowa);
- warsztaty tłumaczeniowe tekstów języków B/C II rok - zmiana nazwy na warsztaty tłumaczeniowe obcojęzyczne)

 

Studia stacjonarne 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: lingwistyka stosowana (specjalność obligatoryjna: tłumaczenia specjalistyczne, od I roku możliwość dodatkowej specjalności: dydaktyka języka obcego i specjalistcznego) - program studiów (rekrutacja - od 2017/18)

Studia stacjonarne 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: lingwistyka stosowana (specjalność obligatoryjna: tłumaczenia specjalistyczne, od I roku możliwość dodatkowej specjalności: dydaktyka języka obcego i specjalistcznego) - program studiów (rekrutacja 2012/13 - 2016/17)

Od roku akadmickego 2011/12 na studiach stacjonarnch zostało uruchomionych sześć nowych specjalizacji (kombinacji językowych): włoski/angielski, włoski/niemiecki, włoski/rosyjski, angielski/włoski, niemiecki/włoski, rosyjski/włoski.

Studia stacjonarne 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: filologia, tłumaczenie specjalistyczne - program studiów (rekrutacja 2011/12)

Studia stacjonarne 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: filologia, tłumaczenie specjalistyczne - program studiów