Informacje o rekrutacji na studia stacjonarne 1. st. na rok akademicki 2016/17

 • Zasady rekrutacji na studia stacjonarne 1.st., kierunek lingwistyka stosowana, dla Polaków i cudzoziemców przyjmowanych jak Polacy  – przejdź
 • Zasady rekrutacji na studia stacjonarne 1.st., kierunek lingwistyka stosowana, dla cudzoziemców przyjmowanych na innych zasadach niż Polacy  – przejdź
 • Zasady rekrutacji na studia równoległe 1. st. (po I roku studiów na UW), kierunek lingwistyka stosowana – przejdź
 • Akty prawne – przejdź
 • Kandydaci z maturą IB oraz EB – przejdź
 • Kandydaci z maturą dwujęzyczną – przejdź
 • Laureaci i finaliści olimpiad/konkursów - przejdź
 • Wymagane dokumenty – przejdź
 • Deklaracja - język włoski od podstaw - przejdź
 • Internetowa Rejestracja Kandydatów – przejdź / University of Warsawa, recruitment
 • Opłaty za studia – przejdź (szukamy: Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, str. 66)