PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH 1. STOPNIA

Od roku akademickiego 2012/13 w IKSI został urochomiony nowy kierunek studiów "lingwistyka stosowana" (rekrutacja na kierunek "filologia" została zamknięta).

Studia stacjonarne 1. stopnia (licencjackie), kierunek: lingwistyka stosowana, specjalności (wybierane po I roku studiów): tłumaczenia specjalistyczne, nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych, komunikacja międzykulturowa - program studiów (od rekrutacji 2017/18)

Studia stacjonarne 1. stopnia (licencjackie), kierunek: lingwistyka stosowana, specjalności (wybierane po I roku studiów): tłumaczenia specjalistyczne, nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych, komunikacja międzykulturowa - program studiów (rekrutacja 2014/15 - 2016/17)

Studia stacjonarne 1. stopnia (licencjackie), kierunek: lingwistyka stosowana, specjalności (wybierane po I roku studiów): tłumaczenia specjalistyczne, nauczanie języków obcych, komunikacja międzykulturowa - program studiów (rekrutacja 2012/13 i 2013/14)

Od roku akadmickego 2011/12 na studiach stacjonarnch zostało uruchomionych sześć nowych specjalizacji (kombinacji językowych): włoski/angielski, włoski/niemiecki, włoski/rosyjski, angielski/włoski, niemiecki/włoski, rosyjski/włoski.

Studia stacjonarne 1. stopnia (licencjackie), kierunek: filologia, tłumaczenie specjalistyczne -program studiów (rekrutacja 2011/12)

Studia stacjonarne 1. stopnia (licencjackie), kierunek: filologia, tłumaczenie specjalistyczne - program studiów (rekrutacje 2007/8 - 2010/11)