Egzamin poprawkowy z PNJW dla 1. i 2. roku

W dniu 11 września egzamin PNJW dla I i  II roku odbędzie się w sali nr 8 i będzie przebiegał w następującej kolejności: 9.30-10.30 gramatyka 10.40 - 11.25 leksyka ...

Przystąpienie do poprawki u Prof. UW dr hab. S. Bonacchi

Studenci zainteresowani przystąpieniem do zaliczenia poprawkowego u Prof. UW dr hab. S. Bonacchi w dniu 5 września 2018 r. proszeni są o zgłoszenie faktu przystąpienia do zaliczenia na adres...

Harmonogram sesji letniej i poprawkowej 2017-18

Zgodnie z kalendarzem akademickim r.a. 2017/2018 terminy sesji przedstawiają się następująco: egzaminacyjna sesja letnia : 11.06.2018 - 01.07.2018 (w tym egzaminy z języków obcych...

Poprawka z przedmiotu "Sycylia i podróżnicy polscy na Sycylię"

Termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu "Sycylia i podróżnicy polscy na Sycylię" - 10.09.2018 godz. 10.00, pokój 518.

ZMIANA TERMINU - Poprawkowe zaliczenie z Historii literatury obszaru włoskojęzycznego - II rok studia 1.st.

Zmiana terminu zaliczenia poprawkowego z przedmiotu "historia literatury obszaru włoskojęzycznego" (dr D.Michalak) - z 06.09.2018 godz. 10.00, pokój 518 na 10.09.2018 godz. 10.00, pokój 518.

Poprawka z HiKSA

Termin poprawkowego zaliczenia z przedmiotu HIKSA u dr. hab. T.Łysaka - 05.09.2018 g.10.00, sala 8

Egzamin poprawkowy z HJW

Termin egzaminu poprawkowego z "historii języka włoskiego z elementami gramatyki historycznej" (prof. E.Jamrozik) - 13.09.2018 godz. 10.00. Sala 108

Egzaminy poprawkowe z PNJA

Harmonogram egzaminów poprawkowych z PNJA dla I i II roku studiów stacjonarnych 1.st.   Część pisemna •I rok, wszystkie grupy – 04 września (wtorek ), s. 8 ...

poprawkowe zaliczenie z Fonetyki j.rosyjskiego z elementami fonologii - rok I 1.st. [AKTUALIZACJA]

Termin zaliczenia poprawkowego przedmiotu 'Fonetyka języka rosyjskiego z elementami fonologii' (dr M.Małachowicz): cz. pisemna: 4.09, godz. 9.00 cz. ustna: 6.09, godz. 8.30 ...

poprawka z HJW - III rok 1.st.

Termin egzaminu poprawkowego z "historii języka włoskiego z elementami gramatyki historycznej" (prof. E.Jamrozik) - 27.06.2018 godz. 11.00, sala 120. 

Poprawka z fakultetu u dr I.Jacewicz

Terminu zaliczenia poprawkowego z Wykładu fakultatywnego dla III roku studiów I stopnia prowadzonego p rzez dr I.Jacewicz: 14 września, godz. 10:00-11:30, sala nr 4.

szczegółowy harmonogram pisemnych egzaminów z PNJA w letniej sesji 2017/18

Szczegółowy harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej z PNJA -  egzaminy pisemne  I rok – 13 czerwca (środa ), godz. 11:30 – 16.00; grupy AR, AN1, AN2, AW, AW0a, AW0b...

Poprawka: Logika

Egzamin poprawkowy z logiki (dr T.Ciecierski) odbędzie się 1 marca, czwartek, 15.00, sala 42, Nowy Świat 69

Poprawka: Historia j.ang. z el. gramatyki historycznej

Termin poprawki z Historii języka angielskiego z el. gramatyki historycznej (dr Anna Borowska): 06.03.2018 godz. 12.00, sala 524.

Poprawka: Filozofia

Termin poprawki z Filozofii (dr Michał Dobrzański): 05.03.2018 godz. 13.45, sala 218.

Poprawka: wstęp do terminologii

Termin poprawki ze wstępu do terminologii (dr W.Szemińska): 02.03.2018 godz. 15.30, sala 8.

Poprawka Fonetyki j.rosyjskiego z el.fonologii oraz stylistyka j.polskiego

Termin poprawkowych zaliczeń na stopień z przedmiotów prowadzonych przez dr M.Małachowicz: Stylistyka j. polskiego oraz Fonetyka j. rosyjskiego z elementami fonologii - środa 7.03, od godz. 8:00,...

Poprawka z historii języka niemieckiego

W dn. 27.02.2018 w godz. 17.00-18.30 w gab. 525 odbędzie się egzamin poprawkowy z historii języka niemieckiego u prof. UW dr hab. S.Bonacchi

Wstęp do leksykografii - termin 23.01.18 odwolany

Dr A. Bajerowska odwołuje test (termin "0") ze wstępu do leksykografii, wcześniej zapowiedziany na 23.01, godz. 11.30-12.00. Egzamin odbędzie się 29.01., zgodnie z aktualnym harmonogramem...