Egzaminy pisemne z poszczególnych komponentów PNJA w sesji poprawkowej

Egzaminy pisemne z poszczególnych komponentów PNJA w sesji poprawkowej: I rok, wszystkie grupy – 04 września ( poniedziałek ),  s.8: 10.30-11.15 GRAMMAR; 11.30 -12.15 VOCABULARY;...

Zaliczenie poprawkowe HIKSA (część brytyjska) i HIKSW

Zaliczenie poprawkowe przedmiotów HIKSA (część brytyjska) i HIKSW odbędzie się 1 września (piątek) o godz. 16:00. Spotykamy się pod salą nr 8. Forma zaliczenia - taka sama jak w normalnej sesji...

Harmonogram letniej sesji zasadniczej i poprawkowej 2016/17 w IKSI

Harmonogram letniej sesji zasadniczej i poprawkowej w IKSI - pobierz (aktualizacja - 28.06 .2017)  (akceptacja ZSS IKSI - 28.04.2017) Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej...

historia literatury ANG - zaliczenie poprawkowe

Termin zaliczenia poprwkowego z "historii literatury ang." u dr hab.K.Fordońskiego - 08.09.2017 godz. 12.00 sala 4

Historia j.włoskiego z el.kist.gram. - zmiana terminu egzaminu poprawkowego

Zmiana terminu egzaminu poprawkowego z "historii j.włoskiego z elem. gramatyki historycznej" u prof. E.Jamrozik z 5.09.2017 na 31.08.2017 godz. 11.00

Egzamin poprawkowy - wprowadzenie do leksykografii

Ostatni termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "Wprowadzenie do leksykografii" u prof. E.Jamrozik - 31.08.2017 g. 11.00 . Termin ten dotyczy studentów, którzy przebywali/przebywają na...

Termin zaliczenia: tłumaczenia BC (niemiecki-włoski) - prof. UW dr hab. S. Bonacchi

Zaliczenie z Tłumaczeń BC (niemiecki-włoski, prof. UW dr hab. S. Bonacchi) odbędzie się 6.06.2017 o godz. 10.15-11.45 w sali 104.

Harmonogram egzaminów pisemnych z PNJA w zasadniczej sesji letniej 2016/17

Harmonogram egzaminów pisemnych z PNJA w czasie sesji w czerwcu 2017r: I rok – 14 czerwca 2017 (środa): 11.30 -12.15 GRAMMAR; 12.30-14.00 WRITING; 14.15-15.00 VOCABULARY; 15.15-16.00...

Poprawka u dr T.Łysaka

Termin egzaminu poprawkowego z Gramatyki opisowej j.polskiego - dr T.Łysak - 07.03.2017 godz. 17.10, sala 210.

Poprawka u prof. dr hab. E. Żebrowskiej

Poprawka u prof. dr hab. E. Żebrowskiej odbędzie się 7 marca 2017r (wtorek) w godzinach 12.00-13.30 sala 207. Poprawa jest z następujących zajęć: 1) Metodologia badań...

Egzminy poprawkowe u prof.E.Jamrozik

Terminy egzaminów poprawkowych: - Wprowadzenie do leksykografii - 09.03.2017 godz. 12.00-13.30, sala 106A - Historia j.włoskiego z el/gram.hist. - 09.03.2017 godz. 12.00-13.30, sala 106A

egzamin poprawkowy - historia j.angielskiego z el.gram.hist. III rok

Egzamin poprawkowy z "historii j.angielskiego z elementami gramatyki historycznej", rok III, dr A.Borowska - 07.03.2017 godz. 13.00.

Zaliczenie poprawkowe - gramatyka kontrastywna j.angielskiego, rok II st.1

Termin zaliczenia poprawkowego Gramatyki kontrastywnej j.angielskiego (dr M.Bałaga-Rubaj) - 06.03.2017 godz. 17.00, sala 4

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2016/17 i poprawkowej - studia stacjonarne

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej  2016/2017 i poprawkowej- pobierz   (aktualizacj 13.01.2017) Termin egzaminu z PODSTAW DYDAKTYKI (dr hab. M.Olpińska-Szkiełko) -...

Studia zaoczne

Drugi termin (pierwszy dla osób usprawiedliwionych) egzaminów z translatoryki (I rok) i prakseologii tłumaczenia (II rok) - 12 lutego 2017, godz. 10.oo - 14.oo, pok. 538. Egzaminy poprawkowe - 19...

Dr Marta Kaliska informuje

Zaliczenie zajęć PNJW Moduł 'Italiano in azienda' dla III roku odbędzie się w środę 1 lutego w godz. 12-13:30 w sali 121. Egzamin z wykładu do seminarium z językoznawstwa włoskiego odbędzie się...

Termin zaliczenia z Gramatyki opisowej języka niemieckiego (Prof. UW dr hab. S. Bonacchi)

Zaliczenie z Gramatyki opisowej języka niemieckiego (Prof. UW dr hab. S. Bonacchi) odbędzie się w najbliższy wtorek 24 stycznia 2017 r. o godz. 14.00-15.30 w sali 4.

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP odbywa się internetowo na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME). Test będzie dostępny w terminach: I termin 2 listopada 2016 - 10 lutego 2016 II termin...

Terminy egzaminów komisyjnych z PNJA:

Terminy egzaminów komisyjnych z PNJA: piątek   30.09.2016, s.506 gramatyka: 9.00-9.15; leksyka 10.00-10.45; ustne: 11.15