Harmonogram sesji letniej i poprawkowej 2017-18

Zgodnie z kalendarzem akademickim r.a. 2017/2018 terminy sesji przedstawiają się następująco: egzaminacyjna sesja letnia : 11.06.2018 - 01.07.2018 (w tym egzaminy z języków obcych...

Poprawka: Logika

Egzamin poprawkowy z logiki (dr T.Ciecierski) odbędzie się 1 marca, czwartek, 15.00, sala 42, Nowy Świat 69

Poprawka: Historia j.ang. z el. gramatyki historycznej

Termin poprawki z Historii języka angielskiego z el. gramatyki historycznej (dr Anna Borowska): 06.03.2018 godz. 12.00, sala 524.

Poprawka: Filozofia

Termin poprawki z Filozofii (dr Michał Dobrzański): 05.03.2018 godz. 13.45, sala 218.

Poprawka: wstęp do terminologii

Termin poprawki ze wstępu do terminologii (dr W.Szemińska): 02.03.2018 godz. 15.30, sala 8.

Poprawka Fonetyki j.rosyjskiego z el.fonologii oraz stylistyka j.polskiego

Termin poprawkowych zaliczeń na stopień z przedmiotów prowadzonych przez dr M.Małachowicz: Stylistyka j. polskiego oraz Fonetyka j. rosyjskiego z elementami fonologii - środa 7.03, od godz. 8:00,...

Poprawka z historii języka niemieckiego

W dn. 27.02.2018 w godz. 17.00-18.30 w gab. 525 odbędzie się egzamin poprawkowy z historii języka niemieckiego u prof. UW dr hab. S.Bonacchi

Wstęp do leksykografii - termin 23.01.18 odwolany

Dr A. Bajerowska odwołuje test (termin "0") ze wstępu do leksykografii, wcześniej zapowiedziany na 23.01, godz. 11.30-12.00. Egzamin odbędzie się 29.01., zgodnie z aktualnym harmonogramem...

Zmiana terminu egzaminu z Historii języka niemieckiego (Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi)

Uległ zmianie termin egzaminu z Historii języka niemieckiego (Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi) z dnia 31.01 na 30.01 (godzina i sala - bez zmian).

Prakseologia przekładu u dr. A.Marchwińskiego - sesja główna i poprawkowa

Egzamin w sesji głownej z "prakseologii przekladu" u dr. A. Marchwińskiego odbędzie się tylko w dn. 30.01.2018. Egzamin w sesji poprawkowej - 05.03.2018.

Poprawkowy egzamin ustny z PNJA dla I i II roku

Poprawkowy egzamin ustny z PNJA: - I rok 1. język: czwartek 07.09.2017 godz. 9.00-10.30 sala 506 - II rok 2. język: piątek 08.09.2017 godz. 9.00-10.00 sala 506

Harmonogram letniej sesji zasadniczej i poprawkowej 2016/17 w IKSI

Harmonogram letniej sesji zasadniczej i poprawkowej w IKSI - pobierz (aktualizacja - 04.09.2017)  (akceptacja ZSS IKSI - 28.04.2017) Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej...

Ustny egzamin poprawkowy dla I i II roku z PNJW

Termin ustnego egzaminu poprawkowego z PNJW dla I i II roku: 06.09.2017 od godz. 9.00, sala 106.

Egzaminy poprawkowe: HJW i Wprowadzenie do leksykografii

Egzaminy poprawkowe z "historii j.włoskiego z lelmentami gramatyki historycznej" i "wprowadzenia do leksykografii" u prof. E.Jamrozik odbędą się 31.08.2017 o godz. 11.00 w sali 108 .

Poprawkowy egzamin pisemny z PNJW dla I i II roku studiów stacjonarnych

Poprawkowy egzamin poprawkowy z PNJW dla I i II roku studiów stacjonarych - 30.08.2017 godz. 9.00- 13.00, sala 4.

Zaliczenie poprawkowe HIKSA (część brytyjska) i HIKSW

Zaliczenie poprawkowe przedmiotów HIKSA (część brytyjska) i HIKSW odbędzie się 1 września (piątek) o godz. 16:00. Spotykamy się pod salą nr 8. Forma zaliczenia - taka sama jak w normalnej sesji...

historia literatury ANG - zaliczenie poprawkowe

Termin zaliczenia poprwkowego z "historii literatury ang." u dr hab.K.Fordońskiego - 08.09.2017 godz. 12.00 sala 4

Historia j.włoskiego z el.kist.gram. - zmiana terminu egzaminu poprawkowego

Zmiana terminu egzaminu poprawkowego z "historii j.włoskiego z elem. gramatyki historycznej" u prof. E.Jamrozik z 5.09.2017 na 31.08.2017 godz. 11.00