zimowa sesja 2019-20 - terminy zaliczeń i poprawek

Zimowa sesja 2019-20 - terminy zaliczeń i poprawek ​III rok - PNJA - dr Michał Wilczewski - 4.02.2020 (wtorek) g. 10.15-11.00, sala 105 - zaliczenie pisemne III rok - Wykład z...

HIKSA/HIKSW - zmiana godziny zaliczenia poprawkowego

Z ważnych przyczyn organizacyjnych ulega zmianie GODZINA rozpoczęcia zaliczenia poprawkowego HIKSA/HIKSW z dr. Piotrem Podemskim. Zaliczenie odbędzie się 12 września, czwartek, o godz. 13:30 ,...

Egzamin poprawkowy z HJW

Termin egzaminu poprawkowego z HJW u prof. E.Jamrozik: 12.09.2019 godz. 11-12.30, sala 205.

Szczegółowy harmonogram sesji poprawkowej dla PNJN - rok I i II

Szczegółowy harmonogram sesji poprawkowej dla PNJN - rok I i II Część pisemna:   • I rok, wszystkie grupy – 05 września (czwartek), s. 4 9.30-10.30 Gramatyka ...

Egzamin poprawkowy z HJR (III rok) o GOJR (II rok)

Pisemny egzamin poprawkowy z historii j. rosyjskiego oraz z gramatyki opisowej j. rosyjskiego odbędzie się 10 września w godz. 10-11 (razem z poprawkowym pisemnym egzaminem z PNJR dla I roku,...

Szczegółowy harmonogram sesji poprawkowej dla PNJW I i II rok

Szczegółowy harmonogram sesji poprawkowej dla PNJW I i II rok Część pisemna: I rok, wszystkie grupy – 11 września (środa), s. 8. ...

Egzamin poprawkowy z HJN (III rok) i GOJN (II rok)

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotów prowadzonych przez prof. S.Bonacchi: 1. historia jęz. niemieckiego z el.gram.hist. - rok III 2. gramatyka opisowa jęz. niem. - rok II ...

Zaliczenie poprawkowe HLN

Zaliczenie poprawkowe z HILIN odbędzie się dnia 5 września w godz. 12:00-13:30 w sali nr 8. W zastępstwie za Panią dr hab. Magdalenę Latkowską zaliczenie przeprowadzi dr Iwona Jacewicz. ...

Egzamin poprawkowy z pnjr dla I roku XR0

Na prośbę zainteresowanych studentów egzamin poprawkowy z PNJR dla gr. XR0 rok I został przeniesiony na 10.09.2019 godz. 10.00 (najpierw egzamin pisemny, a po przerwie - egzamin ustny). 

egzamin poprawkowy z goja

Termin egzaminu poprawkowego z GOJA dla AX i XA: 12 września 2019, godz. 10.00 sala 4.  

Ogun "Sycylia i podróżnicy polscy na Sycylię XVI - XIX wiek"

Termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu ogolnouniwersyteckiego  "Sycylia i podróżnicy polscy na Sycylię XVI - XIX wiek"  prowadzonego przez dr D.Lipszyc (Michalak) - 03.09.2019...

Fakultet rok II, 1.st. - zaliczenie poprawkowe, dr D.Lipszyc

Termin zaliczenia poprawkowego z fakultetu dla II roku studiów 1.st. prowadzonego przez dr D.Lipszyc (Michalak) - 03.09.2019 godz. 10.30, sala 518.

Poprawka z "Historia literatury obszaru anglojęzycznego"

Termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu "Historia literatury obszaru anglojęzycznego 1/2" (dr hab. K.Fordoński) odbędzie się 13.09.2019 o godz. 10.00 w sali 4.

egzamin poprawkowy ze "wstępu do teorii tekstu"

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "Wstęp do teorii tekstu" (prof. dr hab. E.Żebrowska) - 05.09.2019 godz. 9.30, sala 533.

Szczegółowy harmonogram sesji poprawkowej dla PNJA - rok I i II

Szczegółowy harmonogram sesji poprawkowej dla PNJA - rok I i II   Część pisemna:   • I rok, wszystkie grupy – 06 września (piątek), s. 8 9.30-10.15...

Egzamin poprawkowy z historii j.ang. z elementami gramatyki hist.

Termin egzaminu poprawkowego z "historii j.ang. z elementami gramatyki historycznej" u dr hab. A.Borowskiej - 10.09.2019 godz. 13.00.

Egzaminy z GROPN i HIJN (prowadzący: prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi)

Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi przypomina, że egzaminy z GROPN i HIJN odbędą się we wtorek 25.06.2019 od 10.15 do 11.45 w sali 104. Konieczne jest zgloszenie się drogą mailową do Pani Profesor [...

PNJN rok II i rok III - zaliczenie poprawkowe u dr I.Jacewicz

Termin zaliczenia poprawkowego z PNJN dla II i III roku: 3 września 2019 r. (wtorek), godz. 12.00-13.00, sala nr 217.

Fakultet rok I, studia 1.st. - zaliczenie poprawkowe u dr I.Jacewicz

Termin zaliczenia poprawkowego z Wykładu fakultatywnego dla I roku studiów licencjackich u dr Iwonay Jacewicz: 3 września 2019 r. (wtorek), godz. 12.00-13.30, sala nr 217.  

Wstęp do literatury i kultury - egzamin poprawkowy

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "wstęp do literatury i kultury" - 03.09.2019 godz. 10.00, sala 8.

HiKSA - rok I - termin poprawkowy

Termin poprawkowy z przedmiotu  "Historia-Społeczeństwo-Kultura obszaru anglojęzycznego" u dr. hab. T.Łysaka - 03.09.2019, godz. 11.00, sala 121.

harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2018/19 - aktualizacja

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2018/19 - pobierz (aktualizacja 06.06.2019) * aktualizacja o godziny i sale dla egzaminów z PNJW dla I i II roku

Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjne dla PNJA rok I i II w r.a. 2018/2019 - zmiana godziny

Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjne dla PNJA rok I i II w r.a. 2018/2019 *zmiana zazanczona kolorem czerwonym Część pisemna: I rok – 12 czerwca (środa ), godz....

harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2018/19 - aktualizacja

Harmonogram sesji letniej egzaminacyjnej 2018/19 - pobierz - (aktualizacja 03.06.2019) Zmiana terminu egzaminu z PNJA dla III roku na 10.06.2019 g. 13.30.-14.15  

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2018/19 - aktualizacja

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjbej 2018/19 - aktualiazacja - pobierz (został dodany termin egzaminy z PNJR dla III roku)

Gramatyka opisowa języka niemieckiego - termin "0" zmiana sali

Egzamin z Gramatyki opisowej języka niemieckiego (prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi) w dniu 28.05.2019 r. g. 15:30-17:00 (termin "0") odbędzie się w sali 306.

Wstęp do terminologii - dodatkowy termin

Dodatkowy termin egzaminu ze wstępu do terminologii dla osób, którym przysługuje jeszcze jedno podejście (usprawiedliwiona nieobecność w sesji zasadniczej/poprawkowej) , odbędzie się we wtorek 9...

Gramatyka opisowa j. niem. (prowadząca: Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi) - zaliczenie poprawkowe

Ostateczny termin zaliczenia poprawkowego z Gramatyki opisowej j. niem. (prowadząca: Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi): 26.03.2019, g. 17:00-18:30, sala 306.

Metodologia badań językoznawczych - egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z Metodologii badań językoznawczych odbędzie się 5 marca 2019r. o godz. 11.45, pokój 533

Filozofia - zaliczenie poprawkowe

Termin zaliczenia poprawkowego z Filozofii - 06.03.2019 godz. 18.00-19.30, sala 206.

Poprawka z HJA (dr hab.A.Borowska)

Termin egzaminu poprawkowego z historii języka angielskiego  zelelmentami gramatyki historycznej - 07.03.2019 godz. 11.00, sala 534.

Historia j.niemieckiego z elem. gramatyki historycznej - egzamin poprawkowy

Termin egzaminu poprawkowego z "historii j.niemiemieckiego z elem. gramatyki historycznej" (prof. UW S.Bonacchi) - 07.03.2019 godz. 13.45-15.15, sala 104.

Harmonogram - sesja zimowa 2018/19 - studia 1. i 2.st.

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2018/2019 - pobierz (aktualizacja 16.01.2019) (zaakceptowany przez ZSS IKSI) (brakujące terminy egzaminów będą sukcesywnie dopisywane) ...

POWI - ostatni termin w r.a. 2018/19

Ostatnie w tym roku akademickim szkolenie z POWI odbędzie się  2 lutego 2019 r. od 10.00 do 13.00 w sali nr 8.  

Prakseologia przekładu - termin egzaminu

Termin egzaminu z "prakseologii przekladu" u dr E.Plewy - 30.01.2019 godz. 10.00.

HLW2 - egzamin z semestru zimowego-ZMIANA TERMINU

Na prośbę studentów został zmieniony termin egzaminu z Historii Literatury Włoskiej - nowy termin to 29 i 30 stycznia, godzina 9.00 .  

Metodologia badań literackich - terminy egzaminów

Terminy egzaminów z Metodologii Badań Literackich (dr G.Cilloni-Gaździńska): 1) termin "zerowy": 15 stycznia 2019 (godzina 13.00) 2) termin sesji zasadniczej: 29 stycznia 2019 (godzina...

Egzamin poprawkowy z PNJW dla 1. i 2. roku

W dniu 11 września egzamin PNJW dla I i  II roku odbędzie się w sali nr 8 i będzie przebiegał w następującej kolejności: 9.30-10.30 gramatyka 10.40 - 11.25 leksyka ...

Przystąpienie do poprawki u Prof. UW dr hab. S. Bonacchi

Studenci zainteresowani przystąpieniem do zaliczenia poprawkowego u Prof. UW dr hab. S. Bonacchi w dniu 5 września 2018 r. proszeni są o zgłoszenie faktu przystąpienia do zaliczenia na adres...