Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
e-mail: iksi@uw.edu.pl


Sekretariat dyrektora i spraw pracowniczych – pokój 516

poniedziałek - piątek 10:00-14:00

mgr Anna Sokulska
tel.: 22 55 34 248, dyrektor.iksi@uw.edu.pl

mgr Alicja Wąsik
tel.: 22 55 34 282, azwasik@uw.edu.pl

 

Dziekanat ds. studenckich, sekcja IKSI

  • studia pierwszego stopnia – pokój 406
mgr inż. Bogna Szpakowska-Tabaka
mgr inż. Katarzyna Buczek

tel.: 22 55 34 208, iksi@uw.edu.pl

poniedziałek: 10.00 - 13.00
wtorek: 10.00 - 13.00
czwartek: 10.00 - 13.00

  • studia drugiego stopnia – pokój 407

mgr Justyna Krupa 

tel.; 22 55 34 201, iksi.magisterskie@uw.edu.pl
 

poniedziałek - czwartek: 10.00 - 13.00


soboty zjazdowe w godzinach:

28.03.2020 r. - nieczynne

18.04.2020 r. - 8.00 - 10.30

 

Opieka nad Kolegiami – pokój 516

poniedziałek - piątek 10:00-14:00

tel.: 22 55 34 248

Odbiór dyplomu z Kolegium po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.