Ogół studentów w Uniwersytecie Warszawskim tworzy samorząd studencki. Jego reprezentacją jest wybieralny Parlament i zarząd jako organ wykonawczy.  

Biuro Zarządu  Samorządu Studentów UW  
ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110 (Mały Dziedziniec)
tel. 22 55 22 612  
www.samorzad.uw.edu.pl

Zarząd Samorządu Studentów Instytutu KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEJ:

Przewodniczący ZSS IKSI:  
Magdalena Górka (stacjonarne 1.st., rok I, gr. NW0)
e-mail: m.gorka3@student.uw.edu.pl

Wiceprzewodniczący ZSS IKSI, Pełnomocnik ds. Studenckich:  
Aleksandra Kostiuczenko (stacjonarne 1.st., rok II, gr. AN1)
e-mail: a.kostiuczenko@student.uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Promocji i Informacji
Paweł Jastrzębski (stacjonarne 1.st., rok III, gr. AN)

le-mail: p.jastrzebski@student.uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Praktyk i Mobilności Studentów
Agnieszka Guziewicz (stacjonarne 1.st., rok III)

e-mail: a.guziewicz@student.uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Współpracy Samorządowej
Wiktor Zagdański (stacjonarne 1.st. rok III, gr. RA)

e-mail: w.zagdanski@student.uw.edu.pl

Kontakt mailowy z ZSS IKSI: zss.iksi@gmail.com

Przedstawicielami ZSS IKSI do:
- Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej: Aleksandra Kostiuczenko, Łukasz Sidorski
- Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej: Aleksandra Kostiuczenko, Łukasz Sidorski, Mateusz Trebliński
- Parlamentu Studentów są: Magdalena Górka, Wiktor Zagdański