Ogół studentów w Uniwersytecie Warszawskim tworzy samorząd studencki. Jego reprezentacją jest wybieralny Parlament i zarząd jako organ wykonawczy.  

Biuro Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UW  
ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 20  
tel. 0 22 55 20 809, 0 22 55 20 878  
http://www.samorzad.uw.edu.pl

Zarząd Samorządu Studentów Instytutu KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEJ:

Przewodniczący ZSS IKSI:  
Damian Giziński (II rok, dzienne I º, gr. AW)
e-mail: d.gizinski@student.uw.edu.pl

Wiceprzewodniczący ZSS IKSI, Pełnomocnik ds. Studenckich:  
Olimpia Argasińska (II rok, dzienne Iº, gr. RW)
e-mail: o.argasinska@student.uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Promocji i Informacji
Paweł Jastrzębski (III rok, dzienne I º, gr.
AN, e-mail: paweljastrzebski95@gmail.com)

Pełnomocnik ds. Praktyk i Mobilności Studentów
Julia Nalewajk (I rok, dzienne I º, gr. WA, e-mail: j.nalewajk@student.uw.edu.pl)

Pełnomocnik ds. Współpracy Samorządowej
Piotr Prokop (I rok, dzienne I º, gr. AN, e-mail: p.prokop@student.uw.edu.pl)

Przedstawicielami ZSS IKSI do:
- Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej: Olimpia Argasińska, Paweł Jastrzębski;
- Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej: Piotr Prokop;
- Parlamentu Studentów są: Damian Giziński, Piotr Prokop.

Przedstawiciele IKSI w organach Uniwersytetu Warszawskiego
Z radością informujemy, że nasi reprezentanci w Parlamencie Studentów UW - Joanna Nowakowska i Damian Giziński - zostali wybrani do następujących organów Uniwersytetu Warszawskiego:
- Piotr Prokop- przedstawiciel studencki w Radzie Szkoły Języków Obcych.