Praktyki tłumaczeniowe - obowiązkowe dla studentów III roku studiów 1. stopnia stacjonarnych 
Pełnomocnik Dyrektora IKSI ds. praktyk tłumaczeniowych - dr hab. Anna Borowska (
a.borowska@uw.edu.pl, pokój 524)

Praktyki dydaktyczne - obowiązkowe dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych 2. stopnia realizujących dodatkową specjalność dydaktyczną
Pełnomocnik Dyrektora IKSI ds. praktyk dydaktycznych - dr Alicja Sztuk (alicja.sztuk@uw.edu.pl, pokój 510)

 

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UW - praktyki, staże, wolontariat.

Ogłoszenie!! (04.03.2015)

Rekrutacja do Programu Wolontariatu Badawczego. Zapraszamy studentów! Więcej czytaj w dokumencie (pobierz) oraz na stronie http://wolontariat.uw.edu.pl/

 

Ogłoszenie!! (25.04.2018)

Zaliczenie praktyk tlumaczeniowych odbędzie się 29 maja o godz. 15.30 w pokoju 524. Proszę o dostarczenie oryginalnych zaświadczeń. 

Dr hab. Anna Borowska