Praktyki tłumaczeniowe - obowiązkowe dla studentów III roku studiów 1. stopnia stacjonarnych 
Pełnomocnik Dyrektora IKSI ds. praktyk tłumaczeniowych - dr hab. Anna Borowska (
a.borowska@uw.edu.pl, pokój 524)

Praktyki dydaktyczne - obowiązkowe dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych 2. stopnia realizujących dodatkową specjalność dydaktyczną
Pełnomocnik Dyrektora IKSI ds. praktyk dydaktycznych - dr Alicja Sztuk (alicja.sztuk@uw.edu.pl, pokój 510)

 

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UW - praktyki, staże, wolontariat.

 

Ogłoszenie!! ( luty 2020)

Zaliczenie praktyk tłumaczeniowych dla I roku II stopnia obowiązuje do 30 września 2020r. Proszę o dostarczenie oryginalnych zaświadczeń z pieczątką i podpisem firmy/instytucji do mojej skrzynki do dnia 25 września 2020r.

Dr hab. Anna Borowska