PROFESOROWIE emerytowani:

Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza
Prof. dr hab. Barbara Z. Kielar

Prof. zw. dr hab. Tomasz Czarnecki
Prof. zw. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska

 

PROFESOROWIE AFILIOWANI:

Prof. dr hab. Christian Efing
 

Pracownicy naukowi i dydaktyczni:

prof. zw. dr hab. Sambor Grucza
prof. zw. dr hab. Ludmiła Łucewicz
prof. dr hab. Olena Petrashchuk
prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
prof. dr hab. Ewa Żebrowska 
prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi                 
prof. UW dr hab. Adam Elbanowski
prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik
dr hab. Justyna Alnajjar
dr hab. Anna Borowska
dr hab. Krzysztof Fordoński
dr hab. Magdalena Latkowska
dr hab. Tomasz Łysak
dr hab. Boris Schwencke
dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
dr hab. Joanna Osiejewicz
dr hab. Grzegorz Pawłowski
dr hab. Monika Płużyczka
dr hab. Paweł Szerszeń
dr hab. Bernadetta Wójtowicz-Huber
dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska
dr Anna Bajerowska
dr Monika Bałaga-Rubaj
dr Ilona Banasiak
dr Małgorzata Berezowska
dr Agnieszka Błaszczak
dr Anna Bonek
dr Giulia Cilloni-Gaździńska
dr Agnieszka Dickel
dr Maciej Durkiewicz
dr Mariusz Górnicz
dr Karolina Iwan
 dr Iwona Jacewicz
dr Wanda Józwikowska
dr Marta Kaliska
dr Łukasz Karpiński
dr Monika Konert-Panek
dr Małgorzata Kornacka
dr Marcin Łączek
dr Marta Małachowicz
dr Adam Marchwiński
dr Dominika Michalak
dr Mieczysław Nasiadka
dr Matteo Piccin
dr Janina Pietraszkiewicz
dr Joanna Piotrowska
dr Elżbieta Plewa
dr Piotr Podemski
dr Dario Prola
dr Piotr Romanowski
dr Patrycja Spytek
dr Weronika Szemińska
dr Alicja Sztuk
dr Małgorzata Trzeciak-Cygan
dr Reinhold Utri
dr Orhan Wasilewski
dr Michał Wilczewski
dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska
mgr Urszula Burda
mgr Anna Chałabiś
mgr Alasdair Cullen
mgr Wojciech Drajerczak
mgr Sebastian Dudek
mgr Agata Kłodecka

mgr Kamilla Kosewska
mgr Dorota Kozakiewicz
mgr Dominik Kudła
mgr Aleksandra Leoncewicz

mgr Edyta Maciejak
mgr Jadwiga Marczyk
mgr Mariusz Mela

mgr Marcin Możdżonek
mgr Maria Nikishina
mgr Joanna Otocka
mgr Ewelina Walendziak-Genco
mgr Karolina Wolff