PROF. emerytowani:

Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza
Prof. dr hab. Barbara Z. Kielar

prof. zw. dr hab. Tomasz Czarnecki
 

Pracownicy naukowi i dydaktyczni:

prof. zw. dr hab. Sambor Grucza
prof. zw. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska
prof. zw. dr hab. Ludmiła Łucewicz
prof. dr hab. Olena Petrashchuk
prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
prof. dr hab. Ewa Żebrowska                   
prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi
prof. UW dr hab. Adam Elbanowski
prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik
dr hab. Justyna Alnajjar
dr hab. Krzysztof Fordoński
dr hab. Magdalena Latkowska
dr hab. Boris Schwencke
dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
dr hab. Grzegorz Pawłowski
dr hab. Monika Płużyczka
dr hab. Paweł Szerszeń
dr hab. Bernadetta Wójtowicz-Huber
dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska
dr Anna Bajerowska
dr Monika Bałaga-Rubaj
dr Ilona Banasiak
dr Anna Bonek
dr Anna Borowska
dr Gulia Cilloni-Gaździńska
dr Agnieszka Dickel
dr Mariusz Górnicz
dr Iwona Jacewicz
dr Marta Kaliska
dr Łukasz Karpiński
dr Monika Konert-Panek
dr Małgorzata Kornacka
dr Marcin Łączek
dr Tomasz Łysak
dr Włodzimierz Majewski
dr Marta Małachowicz
dr Adam Marchwiński
dr Dominika Michalak
dr Tomasz Michta
dr Mieczysław Nasiadka
dr Janina Pietraszkiewicz
dr Joanna Piotrowska
dr Elżbieta Plewa
dr Piotr Podemski
dr Dario Prola
dr Piotr Romanowski
dr Ryszard Schnepf
dr Patrycja Spytek
dr Weronika Szemińska
dr Alicja Sztuk
dr Małgorzata Szuk-Bernaciak
dr Małgorzata Trzeciak
dr Reinhold Utri
dr Orhan Wasilewski
dr Michał Wilczewski
dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska
mgr Agnieszka Błaszczak
mgr Urszula Burda 
mgr Anna Chałabiś
mgr Alasdair Cullen
mgr Wojciech Drajerczak
mgr Sebastian Dudek
mgr Maciej Durkiewicz
mgr Kamilla Kosewska
mgr Edyta Maciejak
mgr Jadwiga Marczyk
mgr Krystyna Mikosa
mgr Marcin Możdżonek
mgr Maria Nikishina
mgr Joanna Otocka
mgr Ewelina Walendziak-Genco
mgr Dorota Kozakiewicz