INFORMACJE DLA STUDENTÓW SKŁADAJĄCYCH EGZAMIN DYPLOMOWY

Do egzaminu dyplomowego można przystąpić po uzyskaniu absolutorium i złożeniu wymaganych dokumentów i pracy dyplomowej.
Praca dyplomowa zostanie przyjęta w sekretariacie IKSI pod warunkiem wprowadzenie jej do systemu APD i zatwierdzenia jej w APD przez promotora (czwarty stopień).

Podanie o wznowienie studiów na ostatni etap studiów licencjackich/magisterskich w celu napisania i obrony pracy dyplomowej - pobierz.
Wymogi formalne prac dyplomowych: pobierz

Terminy obron w roku akademickim 2017/2018: zostaną opublikowane na przełomie maja/czerwca 2018 r.
 

Najpóźniej 14 dni przed obroną pracy dyplomowej należy złożyć w sekretariacie:
1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie w miękkiej oprawie (ewentualnie na życzenie promotora dodatkowy egzemplarz)
2. 4 zdjęcia dyplomowe 4,5 cm x 6,5 cm + ew. 1 zdjęcie dyplomowe do odpisu dyplomu w języku angielskim (ponadto jeśli osoba uzyska dyplom z wyróżnieniem będzie potrzebne dodatkowe zdjęcie)
3. legitymację studencką (w sytuacji zgubienia/kradzieży ELS należy dostarczyć zaświadczenie z policji o utracie dokumentu)
4. wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej - (pobranie wniosku możliwe jest z indywidualnego konta studenta APD-ikona z wnioskiem znajduje się przy nazwisku autora pracy)

Ważne: zadbaj czy masz wszystkie podpięcia, zaliczenia i oceny wpisane w USOSie.

W dniu złożenia pracy uruchamiana jest obiegówka elektroniczna. Przed obroną prosimy o monitorowanie statusu wypełnienia e-obiegówki w USOSwebie i udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane do studenta.