INFORMACJE DLA STUDENTÓW SKŁADAJĄCYCH EGZAMIN DYPLOMOWY

Do egzaminu dyplomowego można przystąpić po uzyskaniu absolutorium i złożeniu wymaganych dokumentów i pracy.
Praca dyplomowa zostanie przyjęta w sekretariacie IKSI pod warunkiem wprowadzenie jej do systemu APD i zatwierdzenia jej w APD przez promotora (czwarty stopień).

Podanie o wznowienie studiów na ostatni etap studiów przed egzaminem dyplomowym - pobierz.
Wymogi formalne prac dyplomowych: pobierz (zgodne z Załącznikiem nr 2 do Zasad Studiowania na WLS)

Terminy obron w roku akademickim 2016/2017:
Czerwiec - 29.06;
Lipiec - 04.07; 06.07; 11.07; 12.07; 13.07;
Wrzesień - 05.09; 06.09; 12.09; - w pierwszej kolejności prace licencjackie
                   21.09; 26.09; 27.09; - w pierwszej kolejności prace magisterskie

 

Najpóźniej 14 dni przed obroną pracy dyplomowej należy złożyć w sekretariacie:
1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie w miękkiej oprawie (ewentualnie na życzenie promotora dodatkowy egzemplarz)
2. 4 zdjęcia dyplomowe 4,5 cm x 6,5 cm + ew. 1 zdjęcie dyplomowe do odpisu dyplomu w języku angielskim (ponadto jeśli osoba uzyska dyplom z wyróżnieniem będzie potrzebne dodatkowe zdjęcie)
3. legitymację studencką (w sytuacji zgubienia/kradzieży ELS należy dostarczyć zaświadczenie z policji o utracie dokumentu)
4. wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej - (pobranie wniosku możliwe z indywidualnego konta studenta APD-ikona z wnioskiem znajduje się przy nazwisku autora pracy)

Ważne: zadbaj czy masz wszystkie podpięcia, zaliczenia i oceny wpisane w USOSie.

W dniu złożenia pracy uruchamiana jest obiegówka elektroniczna. Przed obroną prosimy o monitorowanie statusu wypełnienia e-obiegówki w USOSwebie i udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane do studenta.