Plany zajęć realizowane w semestrze zimowym 2018/2019 

 • studia stacjonarne 1. i 2. stopnia - pobierz (aktualizacja 02.07.2018 - Zaktualizowany plan zajęć ukaże się w pierwszej połowie września. Zmiany będą dotyczyć przede wszystkim I roku studiów 1. stopnia, ale w pewnym stopniu mogą opbjąć także inne lata. Uwaga osoby przyjęte na I rok studiów licencjackich: we wrześniu pojawi się osobny plik z rozkładami zajęć dla takich kombinacji jak WN, RN, RN0, NR0, WR0 itp.)
 • studia stacjonarne 1. i 2. stopnia - grupy niszowe - pobierz (aktualizacja 05.06.2018 - 

  "Zmiany dotyczą grupy NA na roku 3L, NA na roku 1M oraz RA na roku 2M (wolne środy). Zbiorczy plan grup niszowych dla roku 2L obejmuje także grupy AW0a i AW0b".


  Plan może jeszcze ulec zmianom, zwłaszcza na latach 1L i 1M po zakończeniu rekrutacji w lipcu i we wrześniu)

 

Plany zajęć realizowane w semestrze letnim 2017/2018 

 • studia stacjonarne 1. i 2. stopnia - pobierz (aktualizacja 14.05.2018 - "dot. przydziału sal")
 • studia stacjonarne 1. i 2. stopnia - grupy niszowe (rok 1L: AW0a, AW0b, RN, NW, WN, NR; rok 2L: AW0a, AW0b; Rok 1M: WN) - pobierz (aktualizacja 127.04.2018 - "

  :"Poprawka dotyczy wyłącznie niezgłoszonych wcześniej zamian sal. 

  Nie wprowadzono innych zmian w planie."

  )
 • studia stacjonarne 2. stopnia - przydział do grup tpa do wyboru i tua TK na I  roku pobierz (publikacja 05.01.2018)
 • studia stacjonarne 2. stopnia - przydział do grup tpa do wyboru i tua TK na II roku - pobierz (publikacja 05.01.2018)
 • plan zajęć dla studiów niestacjonarnych II stopnia (zaocznych) - pobierz (aktualizacja 07.02.2018r.)
 • harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych 2. stopnia (zaocznych) - pobierz

 

Plany zajęć realizowane w semestrze zimowym 2017/2018 

 • studia stacjonarne 1. i 2. stopnia - pobierz (aktualizacja 20.10.2017, Uzgodnione zmiany: grupy AR i AN2 na roku 2L oraz grupa RA na roku 1M)
 • studia stacjonarne 1. i 2. stopnia - grupy niszowe (rok 1L: AW0a, AW0b, RN, NW, WN, NR; rok 2L: AW0a, AW0b; Rok 1M: WN) - pobierz (aktualizacja 13.10.2017, aktualizacja planu grupy AW0b na roku 2L)
 • studia stacjonarne 1. stopnia - podział I roku na grupy - (aktualizacja 29.09.2017) pobierz
 • studia stacjonarne 2. stopnia - podział I roku na AN1 i AN2 - pobierz (aktualizacja 29.09.2017)
 • studia stacjonarne 2. stopnia - przydział do grup tpa do wyboru i tua TK na I  roku pobierz (aktualizacja 20.11.2017, aktualizacja składu grup do wyboru)
 • studia stacjonarne 2. stopnia - przydział do grup tpa do wyboru i tua TK na II roku - pobierz (aktualizacja 20.11.2017, aktualizacja składu grup do wyboru)

 

 • plan zajęć dla studiów niestacjonarnych II stopnia (zaocznych) - pobierz (aktualizacja 06.10.2017).
 • harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych 2. stopnia (zaocznych) - pobierz