Plany zajęć realizowane w semestrze zimowym 2017/2018

 • studia stacjonarne 1. i 2. stopnia - pobierz (plan może jeszcze ulec zmianie po zakończeniu rekrutacji w lipcu i wrześniu)

 

Plany zajęć realizowane w semestrze letnim 2016/2017

 • studia stacjonarne 1. i 2. stopnia - pobierz (aktualizacja 01.03.2017)
 • Plany dla kombinacji niszowych - pobierz (aktualizacja 19.02.2017 r. - zaktualizowano termin seminarium lic. dr Kaliskiej i uzupelniono brakujące
  numery sal)
 • Przydział do grup TPA do wyboru - I rok studiów II stopnia 2016/2017 - pobierz (aktualizacja: 8.02.2017)
 • Podział na grupy TPA do wyboru - II rok studiów II stopnia 2016/2017 - pobierz (aktualizacja 22.03.2017)
 • terminy zajęć prof. dr hab. Oleny Petrashchuk - pobierz
 • studia niestacjonarne 1. stopnia (wieczorowe) - pobierz (aktualizacja: 18.01.2017r, plan może ulec zmianie. Podane zostały numery sal)
 • studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) - pobierz (aktualizacja:  03.03.2017r.  - zmiana sal dla grup angielskich 1 roku)

 

 • harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych 2. stopnia (zaocznych) - pobierz

 

Plany zajęć realizowane w semestrze zimowym 2016/2017

 • studia stacjonarne 1. i 2. stopnia - pobierz (aktualizacja 28.10 2016r. zmiana dotyczy zajęć dott. M. Piccina w grupie WA II roku lic.)
 • Plany dla kombinacji niszowych pobierz (aktualizacja 28.10.2016r. aktualizacja planu grup niszowych dotyczy wcześniej wprowadzonych zmian)
 • Podział na zajęcia TPA do wyboru - II rok studiów mgr 2016/17 - pobierz (aktualizacja: 22.12.2016)
 • Przydział do grup TPA do wyboru - I rok studiów II stopnia 2016-2017 - pobierz (aktualizacja: 22.12.2016)
 • terminy zajęć prof. Petrashchuk - pobierz
 • Podział na grupy AN (I rok, I st.) - pobierz
 • Podział na grupy AN (I rok, II st.) - pobierz
 • Podział na grupy AW0 (I rok, I st.) - pobierz
 • Skróty w planach - pobierz
 • studia niestacjonarne 1. stopnia (wieczorowe) - pobierz (Aktualizacja: 29.09.2016. Plan zajęć może ulec zmianie.)
 • studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) - pobierz (Aktualizacja 03.10.2016r.)
 • podział na grupy dla I roku studiów zaocznych - pobierz
 • studia stacjonarne 1. i 2. stopnia - pobierz (aktualizacja 28.10 2016r. zmiana dotyczy zajęć dott. M. Piccina w grupie WA II roku lic.)