Plany zajęć realizowane w semestrze zimowym 2017/2018

 • studia stacjonarne 1. i 2. stopnia - pobierz (aktualizacja 18.09.2017, plan może jeszcze ulec pewnym zmianom w związkuz trwającą rekrutacją na studia stacjonarne II stopnia)
 • studia stacjonarne 1. i 2. stopnia - grupy niszowe (rok 1L: AW0a, AW0b, RN, NW, WN, NR; rok 2L: AW0a, AW0b; Rok 1M: WN) (aktualizacja 18.09.2017, Plan może jeszcze ulec pewnym zmianom w związkuz trwającą rekrutacją na studia stacjonarne II stopnia) - pobierz
 • studia stacjonarne 1. stopnia - podział I roku na grupy - pobierz
 • studia stacjonarne 2. stopnia - przydział do grup tpa do wyboru na II roku - pobierz (aktualizacja 18.09.2017)

 

 • harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych 2. stopnia (zaocznych) - pobierz (terminy pojedyńczych zjazdów mogą jeszcze ulec przesunięciu)

 

Plany zajęć realizowane w semestrze letnim 2016/2017

 • studia stacjonarne 1. i 2. stopnia - pobierz (aktualizacja 01.03.2017)
 • Plany dla kombinacji niszowych - pobierz (aktualizacja 19.02.2017 r. - zaktualizowano termin seminarium lic. dr Kaliskiej i uzupelniono brakujące
  numery sal)
 • Przydział do grup TPA do wyboru - I rok studiów II stopnia 2016/2017 - pobierz (aktualizacja: 8.02.2017)
 • Podział na grupy TPA do wyboru - II rok studiów II stopnia 2016/2017 - pobierz (aktualizacja 22.03.2017)
 • terminy zajęć prof. dr hab. Oleny Petrashchuk - pobierz
 • studia niestacjonarne 1. stopnia (wieczorowe) - pobierz (aktualizacja: 18.01.2017r, plan może ulec zmianie. Podane zostały numery sal)
 • studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) - pobierz (aktualizacja:  03.03.2017r.  - zmiana sal dla grup angielskich 1 roku)