Plany zajęć realizowane w semestrze letnim 2019/2020

 • studia stacjonarne 1. i 2. st. - pobierz (aktualizacja 10.01.2020- plan dla I roku studiów 2.st. będzie zmodyfikowany po zakończeniu rejestracji na zajęcia do wyboru)
 • studia stacjonarne 1. st. - dokładny plan dla wszystkich kombinacji językowych na I roku studiów 1.st. pobierz (10.01.2020)
 • studia stacjonarne 1. st. - dokładny plan dla wszystkich kombinacji językowych na II roku studiów 1.st. -  pobierz (10.01.2020
 • studia stacjonarne 1. st. - dokładny plan dla wszystkich kombinacji językowych na III roku studiów 1.st. - pobierz (10.01.2020)

 

Plany zajęć realizowane w semestrze zimowym 2019/2020

 • studia stacjonarne 1. i 2. st. - pobierz (aktualizacja - 31.10.2019; "Wyłącznie zmiany uzgodnione z zainteresowanymi grupami")
 • studia stacjonarne 1. st. - dokładny plan dla wszystkich kombinacji językowych na I roku studiów 1.st. - pobierz (18.10.2019)
 • studia stacjonarne 1. st. - dokładny plan dla wszystkich kombinacji językowych na II roku studiów 1.st. - pobierz (31.10.2019)
 • studia stacjonarne 1. st. - dokładny plan dla wszystkich kombinacji językowych na III roku studiów 1.st. - pobierz (31.10.2019)
 • objaśnienia skrótów przedmiotów użytych w planie zajęć na semestr zimowy 2019/2020 - pobierz
 • specyfika tłumaczeń pisemnych na studiach 2. stopnia - sekcja włoska - pobierz
 • ​Harmonogram zjazdów dla studiów zaocznych na rok akademicki 2019-2020 - pobierz
 • plan zajęć dla studiów niestacjonarnych (zaocznych) 2. stopnia - pobierz