Odwołanie zajęć/konsultacji - dr Agnieszka Andrychowicz -Trojanowska

W poniedziałek i wtorek (26 i 27.02) dr A. Andrychowicz-Trojanowska odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodu udziału w sympozjum naukowym.

Odwołanie zajęć - mgr Aleksandra Leoncewicz

W dniu 23.02.2018 r. (piątek) mgr A. Leoncewicz odwołuje zajęcia z powodów zdrowotnych.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr hab. Boris Schwencke

W dniach 05-07.03.2018 r. dr hab. B. Schwencke odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodu wyjazdu naukowego.

Odwołanie zajęć/konsultacji - mgr Joanna Otocka

W dniach 19-23.02.2018 r. mgr J. Otocka odwołuje zajęcia oraz konsultacje z przyczyn zdrowotnych.

Odwołanie zajęć - mgr P. Filipowicz

Mgr P. Filipowicz odwołuje swoje zajęcia w dniu dzisiejszym (tj. 20.02.2018r.)

Odwołanie zajęć - dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

W dniu 20.02.2018 r. (wtorek) dr hab. M. Olpińska-Szkiełko odwołuje zajęcia z seminarium (g. 10.15-11.45) z powdów służbowych.

odwołanie zajęć - dr P.Romanowski

W dn. 19-20.02.2018 zajęcia prowadzone przez dr. P.Romanowskiego są odwołane (przyczyny zdrowotne).

odwołanie zajęć - dr A.Sztuk

W dniach 19.02-25.02 dr Alicja Sztuk odwołuje wszystkie swoje zajęcia oraz dyżur (urlop naukowy). Zajęcia prowadzone przez dr A. Sztuk rozpoczną się od 26.02.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr Giulia Cilloni

Dr Giulia Cilloni odwołuje wszystkie zajęcia oraz dyżur w dniach 19.-23.02.2018 z powodu choroby.

Odwołanie konsultacji - dr Joanna Piotrowska

W dniu 6.02.2018 r. (wtorek) dr Joanna Piotrowska odwołuje dyżur z powodu obowiązków administracyjnych (komisja wyborcza).

odwołanie zajęć - dr Anna Bajerowska

W dniu 28.01. dr A. Bajerowska odwołuje zajęcia na st. zaocznych (przyczyny zdrowotne). Materiały z zajęć oraz oceny z testów studenci otrzymają drogą mailową.

odwołanie zajęć - dr Anna Bonek

Dziś (26.01.2018) zajęcie prowadzone przez dr Annę Bonek są odwołane.

Nieobecność 23.01.2018 - dr Anna Bajerowska

Dr A. Bajerowska odwołuje test (termin "0") ze wstępu do leksykografii, wcześniej zapowiedziany na 23.01, godz. 11.30-12.00. Egzamin odbędzie się 29.01., zgodnie z aktualnym harmonogramem...

Nieobecność 23.01.2018 - dr Anna Bajerowska

Dr A. Bajerowska odwołuje test (termin "0") ze wstępu do leksykografii, wcześniej zapowiedziany na 23.01, godz. 11.30-12.00. Egzamin odbędzie się 29.01., zgodnie z aktualnym harmonogramem...

Odwołanie zajęć - dr Anna Bajerowska

Dr A. Bajerowska odwołuje zajęcia i konsultacje w dniach 23.01-25.01 (przyczyny zdrowotne). Test z leksykografii 23.01 odbędzie się w s. 8 w godz. 11.30-12.00. Proszę być pod salą 10 min. przed...

Odwołanie zajęć - dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska

W dniu 15.01.2018 r. (poniedziałek) dr A. Andrychowicz-Trojanowska odwołuje seminarium (g. 15.30). Odrobienie tych zajęć odbędzie się w formie konsultacji w czwartek 25.01 w godzinach 8.30-10.00 w...

Odwołanie zajęć/konsultacji - mgr Sebastian Dudek

W dniach 15-16 stycznia mgr S. Dudek odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodu choroby.