Odwołanie zajęć/konsultacji - dr hab. A.Borowska

W dniach 8-9 maja br. zajęcia z dr hab. Anną Borowską nie odbędą się z powodu udziału w konferencji naukowej (urlop naukowy).   

Zmiana godziny konsultacji - mgr K.Kosewska

W dn. 25.04.2018 ulega zmianie godzina konsultacji prowadzonych przez mgr K.Kosewską na 15.15-16.15.    

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr I.Jacewicz

W dn. 26.04.2018 zajęcia i konsultacje prowadzone przez dr I.Jacewicz są odwołane ( wyjazd służbowy w ramach projektu naukowego).    

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr Ilona Banasiak

W dniach 23-27.04.2018 r. dr I. Banasiak odwołuje zajęcia w związku z urlopem naukowym.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr T.Michta

Dr Tomasz Michta odwołuje zajęcia w dniach od 19.04 do 4.05 z powodów zdrowotnych.  

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr A.Sztuk

W dniu 19.04 (czwartek) dr Alicja Sztuk odwołuje zajęcia z powodu choroby. Zajęcia będą odpracowane w po ustaleniu z poszczególnymi grupami.  

Odwołanie zajęć/konsultacji - Prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik

W dniu 19.04.2018 r. (czwartek) Prof. UW dr hab. E. Jamrozik odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodu wyjazdu na konferencję naukową.

Odwołanie zajęć - mgr Sebastian Dudek

Mgr S. Dudek odwołuje zajęcia w dniu 17.04.2018 r. (wtorek) od godz. 13:45. Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie.

Odwołanie zajęć - mgr Ewa Pobierzyn

W dniu 13 kwietnia 2018 r. (piątek) mgr E. Pobierzyn odwołuje zajęcia.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr Marta Małachowicz

W dn. 12.04 (czwartek) od godz. 12.00 dr M. Małachowicz odwołuje zajęcia (konferencja) oraz konsultacje. Zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym terminie.

Odwołanie zajęć/konsultacji - mgr Maria Nikishina

W dniach 10-13.04.2018 r. mgr M. Nikishina odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodów zdrowotnych.

Odwołanie zajęć - dr Ilona Banasiak

W dniu 09.04.2018 r. dr I. Banasiak odwołuje zajęcia z powodów zdrowotnych.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr O.Wasilewski

W dn. 06.04.2018 zajęcia i konsultacje prowadzone przez dr. O.Wasilewskiego są odwołane (udział w konferencji naukowej). Termin odpracowania zajęć zostanie uzgodniony.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr hab. Tomasz Łysak

Dr hab. Tomasz Łysak odwołuje zajęcia i konsultacje w dniach 9-13 kwietnia z powodu wyjazdu do USA w ramach programu ERASMUS.

Odwołanie zajęć - mgr Dominik Kudła

W dniu 06.04.2018 r. (piątek) mgr D. Kudła odwołuje zajęcia z tlumr dla studentów I roku studiów I stopnia (godz. 13:45-15:15). Sposób odpracowania zajęć został ustalony mailowo. Proszę o...

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr Michał Wilczewski

W dniach 5.04 i 12.04 zajęcia oraz konsultacje prowadzone przez dr. Michała Wilczewskiego są odwołane z powodu udziału w konferencjach naukowych.

Odwołanie zajęć - dr I.Jacewicz

W dn. 05.04.2018 zajęcia, oprócz semianarium, prowadzone przez dr I.Jacewicz są odwołane (udział w konferencji naukowej).