Odwołanie zajęć/konsultacji - dr Piotr Romanowski

W dniach 21-27.01.2019 r. dr Piotr Romanowski odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodu choroby.

odwołanie zajęć - mgr I.Czapińska

W dniach 14.01.  i 21.01.2019 zajęcia prowadzone przez mgr I.Czapińską są odwołane (dotyczy to grup: rok II AN1 i AN2 oraz rok I AN1 i AN0/AW) .

odwołanie zajęć - dr hab.M.Latkowska

W dn. 10.01.2019 r. zajęcia prowadzone przez dr hab. M.Latkowską są odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w poźniejszym terminie.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr Małgorzata Berezowska

W dniach 07-12.01.2019 r. dr Małgorzata Berezowska odwołuje zajęcia oraz konsultacje z przyczyn zdrowotnych (dla I roku zostało przewidziane zatępstwo).

Odwołanie zajęć/konsultacji - prof. dr hab. Ewa Żebrowska

W dniach 8 i 15.01.2019 r. Prof. dr hab. Ewa Żebrowska odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodów zdrowotnych.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr M.Wilczewski

W dniu 20.12.2018 dr Michał Wilczewski odwołuje zajęcia oraz konsultacje.

odwołanie zajęć/konsultacji - dr M.Konert-panek

Dr Monika Konert-Panek odwołuje zajęcia i konsultacje we wtorek 18.12. 2018 (względy zdrowotne). Zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym terminie .   

odwołanie zajęć - dr M.Konert-Panek

W dn. 17.12.2018 seminarium licencjackie prowadzone przez dr M.Konert-Panek jest odwołane (względy zdrowotne).

Odwołanie zajęć - dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska

W dniu 17.12.2018 r. (poniedziałek) dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska odwołuje seminarium licencjackie. Odrobienie zajęć nastąpi w formie konsultacji we wtorek 18.12 w godzinach 10:00-11:00 w...

Odwołanie zajęć - mgr Aleksandra Leoncewicz

W dniu 10.12.2018 r. (poniedziałek) mgr A.Leoncewicz odwołuje zajęcia z przyczyn zdrowotnych.

Odwołanie konsultacji - dr M.Małachowicz

W dniu 11.12.2018 dyżur dr M. Małachowicz nie odbędzie się z powodu udziału w szkoleniu na kampusie głównym.

Odwołanie zajęć - dr M. Wilczewski

W dniu 06.12.2018 dr Michał Wilczewski  odwołuje  zajęcia oraz konsultacje z powodu udziału w konferencji naukowej (urlop naukowy).

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr hab.B.Schwencke

W dniach 10.12.-12.12.2018 r.  zajęcia oraz konsultacje prowadzone przez dr. hab. B.Schwencke sa odwolane z powodu wyjazdu w celach naukowych .    

Odwołanie zajęć/konsultacji - prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi

W dniu 05.12.2018 r. (środa) prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodu urlopu naukowego.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr A.Sztuk

W dniu 5.12 (środa) dr Alicja Sztuk odwołuje wszystkie zajęcia oraz konsultacje z powodu choroby.  

Odwołanie zajęć - mgr M.Nikishina

W dn. 04.12.2018 zajęcia prowadzone przez mgr M.Nikisinę są odwołane (przyczyny zdrowotne).

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr Joanna Osiejewicz

W dniu 11.12.2018 r. (wtorek) dr Joanna Osiejewicz odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodów służbowych.

odwołanie zajęć - M.Piccin

W dn. 30.11.2018 natępujące zajęcia prowadzone przez M.Piccina są odwołane (przyczyny zdrowotne): 10.15-11.45 grupa NRW0 II rok 12-13.30 grupa WA II rok  

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr hab. A.Borowska

Dr hab. Anna Borowska będzie przebywać na stypendium naukowym w dniach 4-6 grudnia br. Zajęcia nie odbędą się.