Odpis dyplomu/suplementu w tłumaczeniu na język angielski

W terminie (do) 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego (zgodnie z Rozp. MNiSW z 02.11.2006r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, Dz. U. z 08.12.2006r.) należy złożyć:

  1. wniosek o dodatkowy odpis dyplomu (i suplementu) w tłumaczeniu na język angielski (napisany samodzielnie)
  2. zdjęcie dyplomowe (takie samo jak do dyplomu w języku polskim).

Opłata za wydanie odpisu dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na język angielski wynosi 40 zł.

Szanowny Studencie, jeśli jesteś zainteresowany odpisem dyplomu w języku angielskim, uprzejmie prosimy o składanie wniosku wraz ze zdjęciem razem z pracą dyplomową.