1 października 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

UW a nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce