SEKCJA NIEMIECKA

Kierownik
Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 537, s.bonacchi@uw.edu.pl


Koordynatorzy - studia stacjonarne

Koordynator obsady zajęć
Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 537, s.bonacchi@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych i kulturowo-literackich
Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 537, s.bonacchi@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka niemieckiego
mgr Alicja Sztuk – pok. 510, alicja.sztuk@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji
dr hab. Boris Schwencke – pok. 511, b.schwencke@uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia wieczorowe

Koordynator dydaktyki języka niemieckiego
dr Anna Bajerowska – pok. 510, a.b.bajerowska@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji

mgr Urszula Burda - pok.510, uburda@uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia zaoczne

Koordynator
dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko - pok. 537, zaoczne.iksi@uw.edu.pl

SEKCJA ANGIELSKA

Kierownik
dr hab. Krzysztof Fordoński – pok. 535, k.fordonski@uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia stacjonarne

Koordynator obsady zajęć
dr Mariusz Górnicz – pok. 513, mgornicz@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych


Koordynator dydaktyki języka angielskiego
dr Monika Konert-Panek – pok. 523, m.konert@uw.edu.pl
mgr Edyta Maciejak – pok. 510, edyta.maciejak@uw.edu.pl
dr Michał Wilczewski (dot. III r.) - pok. 512, m.wilczewski@uw.edu.pl


Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
dr Monika Bałaga – pok.523, mbalaga@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji ustnej
dr Mieczysław Nasiadka – pok. 513, m.nasiadka@uw.edu.pl

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
dr hab. Krzysztof Fordoński – pok. 535, k.fordonski@uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia wieczorowe

Koordynator dydaktyki języka angielskiego
mgr Wojciech Drajerczak – pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
mgr Wojciech Drajerczak – pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl


Koordynator dydaktyki translacji ustnej
mgr Wojciech Drajerczak – pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
dr hab. Krzysztof Fordoński – pok. 535, k.fordonski@uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia zaoczne

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
mgr Wojciech Drajerczak - pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych
mgr Wojciech Drajerczak - pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
mgr Wojciech Drajerczak - pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl

 

SEKCJA ROSYJSKA

Kierownik
prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska – pok. 533, ewolnicz@uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia stacjonarne

Koordynator obsady zajęć, zajęć lingwistycznych i dydaktyki translacji ustnej
doc. dr Adam Marchwiński – pok. 538, a.marchwinski@uw.edu.pl 

Koordynator dydaktyki języka rosyjskiego i zajęć kulturowo-literackich
dr Włodzimierz Majewski – pok. 538, w.majewski@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
dr Łukasz Karpiński – pok. 513, lukasz.karpinski@uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia zaoczne

Koordynator zajęć lingwistycznych i dydaktyki translacji ustnej
doc. dr Adam Marchwiński – pok. 538, a.marchwinski@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
dr Łukasz Karpiński – pok. 513, lukasz.karpinski@uw.edu.pl

 

SEKCJA WŁOSKA

Kierownik
dr Dario Prola – pok. 528,  darioprola@uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia stacjonarne

Koordynator obsady zajęć
mgr Maciej Durkiewicz – pok. 518, m.durkiewicz@uw.edu.pl

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
dr Piotr Podemski – pok. 528, p.podemski@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji:
studia 2 st. I i II rok - mgr Maciej Durkiewicz – pok. 518, m.durkiewicz@uw.edu.pl
studia 1 st. III rok - mgr Dorota Kozakiewicz - pok. 518, d.kozakiewicz@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka włoskiego:
dr Marta Kaliska – pok. 531, m.kaliska@uw.edu.pl

I rok - mgr Ewelina Walendziak - pok. 518, ewelina.walendziak@student.uw.edu.pl
II rok - dr Dominika Michalak -
pok. 518, da.michalak@uw.edu.pl
III rok - mgr Dorota Kozakiewicz - pok. 518, d.kozakiewicz@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych
dr Marta Kaliska – pok. 531, m.kaliska@uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia wieczorowe

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
dr Piotr Podemski – pok. 528, p.podemski@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka włoskiego
mgr Ewelina Walendziak-Genco – pok 518, ewelina.walendziak@student.uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia zaoczne

Koordynator zajęć lingwistycznych i dydaktyki translacji
dr Dario Prola – pok. 528, darioprola@uw.edu.pl

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
dr Piotr Podemski – pok. 528, p.podemski@uw.edu.pl