SEKCJA NIEMIECKA

Kierownik
Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 537, s.bonacchi@uw.edu.pl


Koordynatorzy - studia stacjonarne

Koordynator obsady zajęć
Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 537, s.bonacchi@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych i kulturowo-literackich
Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 537, s.bonacchi@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka niemieckiego
dr Alicja Sztuk – pok. 510, alicja.sztuk@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji
dr hab. Boris Schwencke – pok. 511, b.schwencke@uw.edu.pl

 

Koordynatorzy - studia zaoczne

Koordynator
dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko - pok. 537, zaoczne.iksi@uw.edu.pl

SEKCJA ANGIELSKA

Kierownik
dr hab. Krzysztof Fordoński – pok. 535, k.fordonski@uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia stacjonarne

Koordynatorzy obsady zajęć  
mgr Sebastian Dudek – pok. 513, s.dudek@uw.edu.p 
mgr Wojciech Drajerczak - pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych


Koordynator dydaktyki języka angielskiego
dr Monika Konert-Panek – pok. 523, m.konert@uw.edu.pl
mgr Edyta Maciejak – pok. 510, edyta.maciejak@uw.edu.pl
dr Michał Wilczewski (dot. III r.) - pok. 512, m.wilczewski@uw.edu.pl


Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
dr Monika Bałaga – pok.523, mbalaga@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji ustnej
dr Mieczysław Nasiadka – pok. 513, m.nasiadka@uw.edu.pl

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
dr hab. Krzysztof Fordoński – pok. 535, k.fordonski@uw.edu.pl

 

Koordynatorzy - studia zaoczne

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
mgr Wojciech Drajerczak - pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych
mgr Wojciech Drajerczak - pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
mgr Wojciech Drajerczak - pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl

 

SEKCJA ROSYJSKA

Kierownik
dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska – pok. 526, a.andrychowicz@uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia stacjonarne

Koordynator obsady zajęć, zajęć lingwistycznych i dydaktyki translacji ustnej
doc. dr Adam Marchwiński – pok. 538, a.marchwinski@uw.edu.pl 

Koordynator dydaktyki języka rosyjskiego i zajęć kulturowo-literackich
dr Włodzimierz Majewski – pok. 538, w.majewski@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
dr Łukasz Karpiński – pok. 513, lukasz.karpinski@uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia zaoczne

Koordynator zajęć lingwistycznych i dydaktyki translacji ustnej


Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
dr Łukasz Karpiński – pok. 513, lukasz.karpinski@uw.edu.pl

 

SEKCJA WŁOSKA

Kierownik
dr Dario Prola – pok. 528,  darioprola@uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia stacjonarne

Koordynator obsady zajęć/plan zajęć
dr Małgorzata Trzeciak – pok. 518, m.trzeciak@uw.edu.pl

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
dr Piotr Podemski – pok. 528, p.podemski@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji:
studia 2 st. I i II rok
dr Dario Prola – pok. 528,  darioprola@uw.edu.pl
studia 1 st. III rokdr Maciej Durkiewicz - pok. 518, m.durkiewicz@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka włoskiego:
dr Maciej Durkiewicz – pok. 518, m.durkiewicz@uw.edu.pl

I rok - mgr Ewelina Walendziak - pok. 518, ewelina.walendziak@student.uw.edu.pl
II rok - dr Dominika Michalak -
pok. 518, da.michalak@uw.edu.pl
III rok - dr Maciej Durkiewicz - pok. 518, m.durkiewicz@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych
d
r Maciej Durkiewicz - pok. 518, m.durkiewicz@uw.edu.pl             


Koordynatorzy - studia zaoczne

Koordynator zajęć lingwistycznych i dydaktyki translacji
dr Dario Prola – pok. 528, darioprola@uw.edu.pl

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
dr Piotr Podemski – pok. 528, p.podemski@uw.edu.pl