KONSULTACJE PracowniKÓW naukowYCH i dydaktycznYCH iksi

semestr Letni 2017/2018

kolorem czerwonym zaznaczono dyżury w semestrze zimowym 2017/2018

WYKŁADOWCA TERMIN POKÓJ E-MAIL
dr hab. Justyna Alnajjar urlop 529 justyna.alnajjar@uw.edu.pl
dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska wtorek 10:00-11:00 526 a.andrychowicz@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje do g. 21:00 dnia poprzedzającego
dr Anna Bajerowska czwartek 11.45-12.30 510 a.b.bajerowska@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje do g. 20.00 dnia poprzedzającego
dr Ilona Banasiak środa 13:45-15:15 512 e.banasiak@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Monika Bałaga-Rubaj środa 15:15-16:00 523 mbalaga@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
mgr Agnieszka Błaszczak środa 12:00-13:00 523 a.blaszczak@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi wtorek 12.00-13.30
(z wyłączeniem terminów posiedzeń Rady Wydziału)
czwartek 13.45-15.15
525 s.bonacchi@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Anna Bonek czwartek 15.30-16.16 511 anna.bonek@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje do g. 21.00 dnia poprzedzającego
dr Anna Borowska wtorek 13.00-13.45 524 a.borowska@uw.edu.pl
mgr Urszula Burda środa 13:45-14:45 510 uburda@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
mgr Anna Chałabiś wtorek 13:30-15:00 511 a.chalabis@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Gulia Cilloni-Gaździńska środa 12.00-13.00 528 giuliacilloni@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
mgr Alasdair Cullen poniedziałek 11:45-12:45 535 a.cullen@uw.edu.pl
dr Agnieszka Dickel wtorek 13.00-13.45 512 a.dickel@uw.edu.pl
mgr Wojciech Drajerczak wtorek 13:00-14.00 523 w.drajerczak@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
mgr Sebastian Dudek poniedziałek 11.00-12.00 513 s.dudek@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Maciej Durkiewicz poniedziałek 12.00-13.30 518 m.durkiewicz@uw.edu.pl
prof. UW dr hab. Adam Elbanowski wtorek 12.00-13.00 534 adam_elbanowski@op.pl
dr hab. Krzysztof Fordoński środa 15:15-16:00 535 k.fordonski@uw.edu.pl
dr Mariusz Górnicz wtorki 12:00-13:30 513 mgornicz@uw.edu.pl
dr Iwona Jacewicz czwartek 13:40-14:40 512 i.jacewicz@uw.edu.pl                       
mailowe zapisy na konsultacje
prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik czwartek 12:00-13:00 517 e.jamrozik@uw.edu.pl
dr Marta Kaliska urlop  518 m.kaliska@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Łukasz Karpiński wtorek 12.00-13.30 531 lukasz.karpinski@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Monika Konert-Panek urlop 523 m.konert@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Małgorzata Kornacka czwartek 12:00-13:30 538 m.kornacka@uw.edu.pl
mgr Kamilla Kosewska środa 11:00 524 kkosewska@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
mgr Dorota Kozakiewicz środa 15:15 518 d.kozakiewicz@uw.edu.pl
mailowe zapisy na dyżur
mgr Dominik Kudła czwartek 12:00-13:00 510 dominik_kudla@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje do godz. 21:00 dnia poprzedzającego
dr hab. Magdalena Latkowska wtorek 12:00-13:30 537 m.latkowska@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Marcin Łączek wtorek 14.00-15.00 526 m.laczek@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz wtorek 12:00-13:00 531 l.lutevici@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr hab. Tomasz Łysak wtorek 16:00-17:00 535 tlysak@uw.edu.pl
mgr Edyta Maciejak piątek 7:40-8:30 510 edyta.maciejak@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Włodzimierz Majewski czwartek 17:15-18:00 538 w.majewski@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Marta Małachowicz wtorek 12:30-13:30
czwartek 13:30-14:30
530 m.malachowicz@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Adam Marchwiński poniedziałek 12:30-13:30 538 a.marchwinski@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
mgr Jadwiga Marczyk środa 15.15-16.00 524 jmarczyk@uw.edu.pl
dr Dominika Michalak czwartek 12:00-13:00 518 da.michalak@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
mgr Marcin Możdżonek środa 12:00-13:00 528 marcin.mozdzonek@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Mieczysław Nasiadka wtorek 12:45-13:45 513 m.nasiadka@uw.edu.pl
po uzgodnieniu mailowym
mgr Maria Nikishina wtorek 12:30-13:30 538 m.nikishina@student.uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko poniedziałek 12.00-13.30
wtorek 12.00-13.30 (z wyłączeniem terminow posiedzeń Rady Wydziału)
czwartek 13.45-15.15
310 m.olpinska@uw.edu.pl
dr Przemysław Ostalski czwartek 18.00-18.45 510  
mgr Joanna Otocka poniedziałek 12:00-13:00 524 j.otocka@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr hab. Grzegorz Pawłowski wtorek 13:45-15:15 533 g.pawlowski@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
Prof. dr hab. Olena Petrashchuk czwartki 11:00-12:00 534 o.petrashchuk@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Janina Pietraszkiewicz piątek 13:30-14:30 513 j.pietraszkie2@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje do g. 20.00 dnia poprzedzajacego
dr Joanna Piotrowska środa 13:45-15:15 538 j.piotrowska@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Elżbieta Plewa czwartek 13.30-14.15 510 e.plewa@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr hab. Monika Płużyczka urlop naukowy 530 mpluzyczka@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Piotr Podemski wtorek 12.00-13.00 528 p.podemski@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Dario Prola wtorek 9:30-10:30 528 darioprola@uw.edu.pl
dr Piotr Romanowski poniedziałek 13.45-15.15 512 p.romanowski@uw.edu.pl
dr hab. Boris Schwencke środa 13:30-14:30 537 b.schwencke@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Patrycja Spytek czwartek 15.00-16.00 513 p.spytek@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Weronika Szemińska poniedziałek 16.00-16.45 513 w.szeminska@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr hab. Paweł Szerszeń wtorek 14.45-15.30 529 pszerszen@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Alicja Sztuk wtorek 10:00-11:00 510 alicja.sztuk@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje do g. 21:00 dnia poprzedzającego
dr Małgorzata Trzeciak wtorek 17.00-18.00 518 m.trzeciak@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska czwartek 10.30-11.30 309 atylusinska@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Reinhold Utri wtorek 12.30-13.30 511 r.utri@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
mgr Ewelina Walendziak-Genco wtorek 13.30-14.30 518 ewelina.walendziak@student.uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Orhan Wasilewski piątek 15.15-16.15 535 o.wasilewski@uw.edu.pl
dr Michał Wilczewski czwartek 15:30-17:00 512 m.wilczewski@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska czwartek 15:15-16:15 511 e.zwierzchon@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
Prof. dr hab. Ewa Żebrowska wtorek 9:00-10:00 533 zebrowska.ewa@uw.edu.pl

 

mgr Anna Szymczak - wtorek 13.30-14.15, s. 512