KONSULTACJE PracowniKÓW naukowYCH i dydaktycznYCH iksi w okresie wakacyjnym (03.07-27.08.2017; 11.09-30.09.2017) oraz sesji poprawkowej (28.08-10.09.2017)

pobierz (aktualizacja: 15.09.2017)

KONSULTACJE PracowniKÓW naukowYCH i dydaktycznYCH iksi - semestr zimowy 2017/2018

* czerwonym kolorem zaznaczono konsultacje w semestrze letnim 2016/2017

WYKŁADOWCA

TERMIN

POKÓJ

E-MAIL

dr hab. Justyna Alnajjar

 

529

justyna.alnajjar@uw.edu.pl

dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska

wtorek 12.00-13.00

526

a.andrychowicz@uw.edu.pl

mailowe zapisy na konsultacje do g. 21.00 dnia poprzedzającego

dr Anna Bajerowska

czwartek 11.45-12.30

510

a.b.bajerowska@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje do g. 20.00 dnia poprzedzającego

dr Ilona Banasiak środa 12.15-13.45 512

e.banasiak@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

dr Monika Bałaga-Rubaj

środa 13.00-13.45

523

mbalaga@uw.edu.pl

mgr Agnieszka Błaszczak czwartek 12.00-13.00 523 a.blaszczak@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi

wtorek 12.00-13.30
(z wyłączeniem terminów posiedzeń Rady Wydziału)
czwartek 13.45-15.15

525

s.bonacchi@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

dr Anna Bonek czwartek 15.30-16.16 511 anna.bonek@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje do g. 21.00 dnia poprzedzającego

dr Anna Borowska

wtorek 13.00-13.45

524

a.borowska@uw.edu.pl

mgr Urszula Burda

poniedziałek 13.30-14.15

510

uburda@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

mgr Anna Chałabiś wtorek 11.45-13.15 511 a.chalabis@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Gulia Cilloni-Gaździńska czwartek 11.30-12.30 528

giuliacilloni@uw.edu.pl

mailowe zapisy na konsultacje

mgr Alasdair Cullen

środa 11.45-12.45

535

a.cullen@uw.edu.pl

dr Agnieszka Dickel

wtorek 13.00-13.45

512

a.dickel@uw.edu.pl

mgr Wojciech Drajerczak

czwartek 15.15-16.00

523

w.drajerczak@uw.edu.pl

mgr Sebastian Dudek

wtorek 15.15-16.00

513

s.dudek@uw.edu.pl

mailowe zapisy na konsultacje

dr Maciej Durkiewicz

środa 10.15-11.45

518

m.durkiewicz@uw.edu.pl

prof. UW dr hab. Adam Elbanowski

wtorek 12.00-13.00

534

adam_elbanowski@op.pl

dr hab. Krzysztof Fordoński

środa 15.15–16.15

535

k.fordonski@uw.edu.pl

dr Mariusz Górnicz

wtorek 12.00-13.30

513

mgornicz@uw.edu.pl

dr Iwona Jacewicz

5.10 - 15.30-16.30
10.10 oraz 17.10 - 12.00-13.00
od 2.11 do końca semestru: czwartki od 15.30-16.30

512

i.jacewicz@uw.edu.pl                       
mailowe zapisy na konsultacje

prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik

czwartek 11.00-12.00

517

e.jamrozik@uw.edu.pl

dr Marta Kaliska

wtorek 12.30-13.30

 518

m.kaliska@uw.edu.pl

mailowe zapisy na konsultacje

dr Łukasz Karpiński

wtorek 12.00-13.30

513

lukasz.karpinski@uw.edu.pl

mailowe zapisy na konsultacje

dr Monika Konert-Panek   523 m.konert@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

dr Małgorzata Kornacka

czwartek 10.15-11.45

538

m.kornacka@uw.edu.pl

mgr Kamilla Kosewska 

piątek 15.15-16.00

524

kkosewska@uw.edu.pl

mailowe zapisy na konsultacje

mgr Dorota Kozakiewicz wtorek 10.00-11.00 518

d.kozakiewicz@uw.edu.pl

mailowe zapisy na dyżur

dr hab. Magdalena Latkowska wtorek 12.00-13.30 537

m.latkowska@uw.edu.pl

mailowe zapisy na konsultacje

dr Marcin Łączek

wtorek 14.00-15.00

526

m.laczek@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz

wtorek 15.30-16.30

531

l.lutevici@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

dr Tomasz Łysak

wtorek 12.00-13.00

535

tlysak@uw.edu.pl

mgr Edyta Maciejak

poniedziałek 7.45-8.30

510

edyta.maciejak@uw.edu.pl

mailowe zapisy na konsultacje

dr Włodzimierz Majewski

czwartek 17.15-18.00

538

w.majewski@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

dr Marta Małachowicz

czwartek 11.00-12.00

512

m.malachowicz@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

dr Adam Marchwiński

poniedziałek 12.30-13.30

538

a.marchwinski@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

mgr Jadwiga Marczyk środa 15.15-16.00 524 jmarczyk@uw.edu.pl
dr Dominika Michalak środa 15.30-16.30 518

da.michalak@uw.edu.pl

mailowe zapisy na konsultacje

dr Tomasz Michta piątek 12.00-13.00 523 tomaszmichta@student.uw.edu.pl

mgr Krystyna Mikosa

czwartek 12.00-13.00

510

k.mikosa@uw.edu.pl

mgr Marcin Możdżonek

poniedziałek 12.00-13.30

528 marcin.mozdzonek@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

dr Mieczysław Nasiadka

poniedziałek 12.50-13.30 oraz 17.10-17.40 513 m.nasiadka@uw.edu.pl
po uzgodnieniu mailowym
mgr Maria Nikishina wtorek 12.00-13.30 538 m.nikishina@student.uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

 

310

m.olpinska@uw.edu.pl

mgr Joanna Otocka

poniedziałek 11.45-12.45

524

j.otocka@uw.edu.pl

dr hab. Grzegorz Pawłowski

wtorek

511

g.pawlowski@uw.edu.pl

mailowe zapisy na konsultacje

Prof. dr hab. Olena Petrashchuk czwartek 13.30-14.30 534

o.petrashchuk@uw.edu.pl

mailowe zapisy na konsultacje

dr Janina Pietraszkiewicz piątek 17.00-18.00 513

j.pietraszkie2@uw.edu.pl

mailowe zapisy na konsultacje do g. 20.00 dnia poprzedzajacego

dr Joanna Piotrowska

środa 13.45-15.15

538

j.piotrowska@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

dr Elżbieta Plewa

czwartek 15.15-16.00

510

e.plewa@uw.edu.pl

mailowe zapisy na konsultacje

dr hab. Monika Płużyczka

piątek 10.30-11.30

530

mpluzyczka@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

dr Piotr Podemski

wtorek 13.30-14.30

528

p.podemski@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje


dr Dario Prola

wtorek 12.00-12.45

528

darioprola@uw.edu.pl

dr Piotr Romanowski

wtorek 11.15-12.00 i 13.30-14.15

512

p.romanowski@uw.edu.pl

dr Ryszard Schnepf piątek 13.30-14.15 534 rsch2000@wp.pl
mailowe zapisy na konsultacje


dr hab. Boris Schwencke

środa 13.30-14.30

537

b.schwencke@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

dr Patrycja Spytek czwartek 15.15-16.15 513 p.spytek@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje
dr Weronika Szemińska czwartek 13.40-14.40 513

w.szeminska@uw.edu.pl

mailowe zapisy na konsultacje

dr hab. Paweł Szerszeń

wtorek 14.45-15.30

529

pszerszen@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

dr Alicja Sztuk
środa 10.00-10.45 (wyłącznie sprawy dotyczące praktyk dydaktycznych) 
 
środa 10.45-11.45
510

alicja.sztuk@uw.edu.pl

mailowe zapisy na konsultacje

dr Małgorzata Szuk-Bernaciak

środa 12.00-13.00

512

m.szuk-bernaci@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

dr Małgorzata Trzeciak   518

m.trzeciak@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska

czwartek 10.30-11.30

309

atylusinska@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

dr Reinhold Utri

wtorek 12.30-13.30

511

r.utri@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

mgr Ewelina Walendziak-Genco

wtorek 13.00-13.45

518

ewelina.walendziak@student.uw.edu.pl

mailowe zapisy na konsultacje

dr Orhan Wasilewski

piątek 13.30-14.30

535

o.wasilewski@uw.edu.pl

dr Michał Wilczewski

urlop naukowy

512

m.wilczewski@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska

czwartek 12.00-13.15

533

ewolnicz@uw.edu.pl

dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska

czwartek 13.30-14.15

511

e.zwierzchon@uw.edu.pl
mailowe zapisy na konsultacje

Prof. dr hab. Ewa Żebrowska wtorek 8.30-10.00 533 zebrowska.ewa@uw.edu.pl