KONFERENCJE ORGANIZOWANE/WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU

 1. 56.04.2019 28. Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej. Kielce/Uniwersytet im. J. Kochanowskiego, Instytut Filologii Obcych, kontakt: dr Marta Małachowicz [informacje ramowe]
 2. 27.09–28.09.2018  Translaton Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania, kontakt: dr hab. Monika Płużyczka
 3. 25-27.05.2018 – Konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich: Naukowe, kulturowe i społeczne oblicza germanistyki akademickiej (Wissenschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Facetten der Hochschulgermanistik); współorganizatorzy: Instytut Germanistyki (UW), IKSI (UW); niemieckim partnerem konferencji jest Bergische Universität Wuppertal; sekretarz: dr hab. Magdalena Latkowska
 4. 19-20.04.2018 Convegno Internazionale Multidisciplinare. Altre. Il doppio e le alterità femminili nella cultura italiana ed europea. Warszawa; kontakt: dr Dominika Michalak; pobierz: program konferencji; ulotka
 5. 13-14.04.2018 27. Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej. Szczecin/Uniwersytet Szczeciński, kontakt: dr Marta Małachowicz, program
 6. 13-14.04.2018 E. M. Foster – Nature, Culture, Queer!, kontakt: dr hab. Krzysztof Fordoński
 7. 23.03.2018 Spójność tekstu specjalistycznego; kontakt: dr Mariusz Górnicz
 8. 22.03.2018 I Konferencja Naukowa Komunikacja-Dyskurs-Transfer, kontakt: dr Łukasz Karpiński, program
 9. 02.06.2017 Curriculumentwicklung für den Fremdsprachenunterricht in der Berufsausbildung; kontakt: dr hab. Paweł Szerszeń
 10. 25-26.05.2017 Terminologia słowiańska: dziś i jutro; kontakt: dr Marta Małachowicz, dr Mariusz Górnicz, dr Łukasz Karpiński
 11. 19-21.05.2017 doroczna konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Katowice/Uniwersytet Śląski. Kontakt: dr hab. Magdalena Latkowska. Pobierz: program konferencji; Organisatorisches; Mapka; Fahrpläne
 12. 27-29.04.2017 Individuum und Gruppe: Dynamische Wechselwirkungen in sozialen Situationen; Wiedeń; kontakt: prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi
 13. 21-23.04.2017 V Polish Eyetracking Conference; kontakt: dr hab. Monika Płużyczka
 14. 07-08.04.2017 26. Konferencja naukowa PTLS. Zielona Góra/Uniwersytet Zielonogórski; kontakt: dr Marta Małachowicz; pobierz: program konferencji
 15. 06-08.04.2017 Dal monologo al polilogo: l'Italia nel mondo. Lingue, letterature e culture in contatto. Warszawa; kontakt: dr Dario Prola; pobierz: program konferencji
 16. 23-24.03.2017 Interdyscyplinarna Konferencja Wydziału Lingwistyki Stosowanej; kontakt: prof. dr hab. Sambor Grucza, prof. Uw dr hab. Elżbieta Jamrozik
 17. 28.10.2016 Berufsbezogene und Interkulturelle Kompetenzen in Deutsch-Polnischen Kultur- und Wirtschaftsraum; kontakt: prof. dr hab. Sambor Grucza
 18. 21.10.2016 Spójność tekstu specjalistycznego. Warszawa/IKSI; kontakt: dr Mariusz Górnicz, dr Małgorzata Kornacka
 19. 03-04.06.2016 Linguistischer Nachwuchsworkshop LiNaWo, kontakt: prof. dr hab. Sambor Grucza
 20. 15-16.04.2016 Lingwistyka Stosowana. 35 lat PTLS
 21. 07-08.04.2016 IV Polska Konferencja Eyetrackingowa
 22. 01-02.04.2016 IL TRADUTTORE E LE MUSE. SUL TRADURRE LA POESIA; kontakt: dr D. Prola
 23. 05-06.12.2015Italia 2.0 – lingua, cultura, società. Le ultime ricerche dei giovani italianisti: V Konferencja Młodych Italianistów. Warszawa; kontakt: dr Małgorzata Trzeciak
 24. 20-21.11.2015Prasa i proces historycznoliteracki: Pierwsza konferencja z cyklu Transfer w literaturze i kulturze. Warszawa; kontakt: dr Joanna Piotrowska
 25. 23.10.2015 - Spójność tekstu specjalistycznego STS-2015. Warszawa/IKSI; kontakt: dr Mariusz Górnicz
 26. 15-17.10.2015 Obcość - inność – literature/ Fremdheit - Andersheit - Literatur/ Strangeness - Otherness – Literature. Warszawa; kontakt: dr. hab. Małgorzata Świderska lub/i dr Reinhold Utri (zgłoszenia referatów w j. niemieckim): fremdheit2015@gmail.com;  dr. habil. Krzysztof Fordoński lub/i dr Tomasz Łysak (zgłoszenia referatów w języku angielskim): strangenessconference2015@gmail.com                                                                                •  FREMDHEIT_KONFERENZ_2015_ANMELDUNG - pobierz                                                                                                                                              •  FREMDHEIT_KONFERENZ_2015_CFP- pobierz                                                                                                                                                            •  STRANGGENESS_CONFERENCE_2015_CFP- pobierz                                                                                                                                                   •  STRANGENESS_CONFERENCE_2015_REGISTRATION FORM- pobierz
 27. 02-03.10.2015 Linguistischer Nachwuchs-Workshop (LiNaWo). Warszawa/ IKSI; kontakt: prof. Sambor Grucza
 28. 21-22.09.2015International Conference on Eyetracking and Applied Linguistics (ICEAL). Warszawa/ UW; kontakt: dr Joanna Otocka; https://iceal.uni-mainz.de/
 29. 25-26.06.201518th ICAEA International Forum. Warszawa/ UW; kontakt: dr Anna Borowska
 30. 29-31.05.2015Zwischen Kontinuität und Modernität. Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen. Konferencja SGP. Warszawa/ SAN, kontakt: http://www.sgp.edu.pl/pl/konferencje/2015-warszawa.php
 31. 17-18.04.2015Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze. Konferencja PTLS. Kraków/ Uniwersytet Pedagogiczny; kontakt: dr Marta Małachowicz
 32. 10-11.04.2015 IL TRADUTTORE ERRANTE: FIGURE, STRUMENTI, ORIZZONTI (Tłumacz błądzący: postacie, narzędzia, horyzonty). Warszawa/Włoski Instytut Kultury; program konferencji: pobierz