Kierownik Studiów Wieczorowych

dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska
pok. 526, tel. 55 34 238, a.andrychowicz@uw.edu.pl

 

Kierownik Studiów Zaocznych

dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
pok. 537, tel. 55 34 255, zaoczne.iksi@uw.edu.pl