Studia zaoczne - termin poprawkowy z " Współczesnych kierunków w lingwistyce stosowanej"

Termin poprawkowy z wykładu:  " Współczesne kierunki w lingwistyce stosowanej" wyznaczony został na dzień 3 marca 2018r. godz. 11 .20 sala 109

Sycylia i podróżnicy polscy na Sycylię - test zaliczeniowy po pierwszym semestrze

Test zaliczeniowy po pierwszym semestrze wykładu 'Sycylia i podróżnicy polscy na Sycylię' odbędzie się dnia 17.02.2018, sala 8 o godz. 8.30

Studia zaoczne - terminy zaliczeń w sesji zimowej

Terminy zaliczeń w sesji zimowej w roku akademickim 2017/2018 na studiach zaocznych: Terminologia i terminografia - niedziela (04.02.2018), w sali 513. godziny egzaminu zostały ustalone na...

Wstęp do leksykografii - termin 23.01.18 odwolany

Dr A. Bajerowska odwołuje test (termin "0") ze wstępu do leksykografii, wcześniej zapowiedziany na 23.01, godz. 11.30-12.00. Egzamin odbędzie się 29.01., zgodnie z aktualnym harmonogramem...

Zmiana terminu egzaminu z Historii języka niemieckiego (Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi)

Uległ zmianie termin egzaminu z Historii języka niemieckiego (Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi) z dnia 31.01 na 30.01 (godzina i sala - bez zmian).

Prakseologia przekładu u dr. A.Marchwińskiego - sesja główna i poprawkowa

Egzamin w sesji głownej z "prakseologii przekladu" u dr. A. Marchwińskiego odbędzie się tylko w dn. 30.01.2018. Egzamin w sesji poprawkowej - 05.03.2018.

Poprawkowy egzamin ustny z PNJA dla I i II roku

Poprawkowy egzamin ustny z PNJA: - I rok 1. język: czwartek 07.09.2017 godz. 9.00-10.30 sala 506 - II rok 2. język: piątek 08.09.2017 godz. 9.00-10.00 sala 506

Harmonogram letniej sesji zasadniczej i poprawkowej 2016/17 w IKSI

Harmonogram letniej sesji zasadniczej i poprawkowej w IKSI - pobierz (aktualizacja - 04.09.2017)  (akceptacja ZSS IKSI - 28.04.2017) Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej...

Ustny egzamin poprawkowy dla I i II roku z PNJW

Termin ustnego egzaminu poprawkowego z PNJW dla I i II roku: 06.09.2017 od godz. 9.00, sala 106.

Egzaminy poprawkowe: HJW i Wprowadzenie do leksykografii

Egzaminy poprawkowe z "historii j.włoskiego z lelmentami gramatyki historycznej" i "wprowadzenia do leksykografii" u prof. E.Jamrozik odbędą się 31.08.2017 o godz. 11.00 w sali 108 .

Poprawkowy egzamin pisemny z PNJW dla I i II roku studiów stacjonarnych

Poprawkowy egzamin poprawkowy z PNJW dla I i II roku studiów stacjonarych - 30.08.2017 godz. 9.00- 13.00, sala 4.

Zaliczenie poprawkowe HIKSA (część brytyjska) i HIKSW

Zaliczenie poprawkowe przedmiotów HIKSA (część brytyjska) i HIKSW odbędzie się 1 września (piątek) o godz. 16:00. Spotykamy się pod salą nr 8. Forma zaliczenia - taka sama jak w normalnej sesji...

historia literatury ANG - zaliczenie poprawkowe

Termin zaliczenia poprwkowego z "historii literatury ang." u dr hab.K.Fordońskiego - 08.09.2017 godz. 12.00 sala 4

Historia j.włoskiego z el.kist.gram. - zmiana terminu egzaminu poprawkowego

Zmiana terminu egzaminu poprawkowego z "historii j.włoskiego z elem. gramatyki historycznej" u prof. E.Jamrozik z 5.09.2017 na 31.08.2017 godz. 11.00

Egzamin poprawkowy - wprowadzenie do leksykografii

Ostatni termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "Wprowadzenie do leksykografii" u prof. E.Jamrozik - 31.08.2017 g. 11.00 . Termin ten dotyczy studentów, którzy przebywali/przebywają na...

Termin zaliczenia: tłumaczenia BC (niemiecki-włoski) - prof. UW dr hab. S. Bonacchi

Zaliczenie z Tłumaczeń BC (niemiecki-włoski, prof. UW dr hab. S. Bonacchi) odbędzie się 6.06.2017 o godz. 10.15-11.45 w sali 104.

Harmonogram egzaminów pisemnych z PNJA w zasadniczej sesji letniej 2016/17

Harmonogram egzaminów pisemnych z PNJA w czasie sesji w czerwcu 2017r: I rok – 14 czerwca 2017 (środa): 11.30 -12.15 GRAMMAR; 12.30-14.00 WRITING; 14.15-15.00 VOCABULARY; 15.15-16.00...

Poprawka u dr T.Łysaka

Termin egzaminu poprawkowego z Gramatyki opisowej j.polskiego - dr T.Łysak - 07.03.2017 godz. 17.10, sala 210.