AKTY PRAWNE

  • Regulamin Studiów na UW (obowiązujący do 30.09.2014 r.) - kliknij
  • Regulamin Studiów na UW (obowiązujący od 01.10.2015 r.) - kliknij
  • Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (obowiązujące od 01.10.2015 r.) - kliknij
  • Załącznik nr 1 i 1a do Zasad Studiowania na WLS (ITS) - kliknij
  • Załącznik nr 2 do Zasad Studiowania na WLS (IKSI) obowiązujący od 01.10.2014- kliknij
  • Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej - kliknij
  • Regulamin Organizacyjny Administracji UW - kliknij
  • System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia - kliknij

Terminy składania wniosków dot. toku studiów – na podstawie uchwały Rady WLS „Szczegółowe zasady studiowania na WLS UW" (22.06.2010, zmiany 14.12.2010):
• Wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów – nie później niż 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej
• Wniosek o powtarzanie roku – nie później niż 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej
• Wniosek o wznowienie studiów – nie później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego 
• Wniosek o ITS – do 14 dni od rozpoczęcia semestru
• Wniosek o zmianę formy studiów – nie później niż na 2 tygodnie przez rozpoczęciem semestru