Podpięcia - studia 1.stopnia

Szanowni Studenci studiów 1.st., Zostały Państwu podpięte pod program obowiązkowe przedmioty IKSI (będzie to widoczne po stronie usoweba po jutrzejszej porannej migracji danych). Prosimy o...

Spotkanie informacyjne dot. kwalifikacji na stypendium Erasmus+

Spotkanie informacyjne odnośnie kwalifikacji na stypendium Erasmus+ odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 22 stycznie 2018, o godzinie 17:00 w sali nr 4.

Zmiana godziny konsultacji - dr Małgorzata Trzeciak

W dniu 16.01.2018 r. (wtorek) konsultacje dr M. Trzeciak zostały przeniesione z godz. 17.00-18.00 na godz. 14.00 -15.00.

Cudzoziemcy spoza UE - adres doręczeń pism z UW

Szanowni Państwo, Uprzejmie proszę o zapoznanie się z pismem Pani Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia prof. UW dr hab. Jolanty Choińskiej – Mika w sprawie polskiego adresu do...

Oferta stypendialna dla studentów IKSI w ramach programu GIP

Uprzejmie przypominamy, iz w dniu 10.01 upływa termin rekrutacji na stypendium w ramach programu GIP [ szczegóły ]

Studenci I roku studiów 1.st. - wybór specjalności od II roku studiów.

Studenci I roku studiów licencjackich - wybór specjalności od II roku studiów. Zgodnie z porgramem studiów 1.st. w IKSI student od II roku kontynuuje studia na wybranej specjalności...

II rok II stopnia (gr. WA, WN) - zajęcia mgr A. Leoncewicz w dniu 12.12.2017, godz. 12.00-13.30 - zmiana sali

W dniu 12.12.2017 r. (wtorek) o godz. 12.00-13.30 zajęcia mgr A. Leoncewicz dla II roku studiów II stopnia (gr. WA i WN) zostały jednorazowo przeniesione z sali 109 do sali 324.

II rok I stopnia (gr. AN1, AN2) - zajęcia prof. UW dr hab. S. Bonacchi w dniu 12.12.2017, godz. 10.15-11.45 - zmiana sali

W dniu 12.12.2017 r. (wtorek) o godz. 10.15-11.45 zajęcia gropn prof. UW dr hab. S. Bonacchi dla II roku studiów I stopnia (gr. AN1 i AN2) zostały jednorazowo przeniesione z sali 4 do sali 306.

na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „Interstudent 2018”

Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „Interstudent 2018" Konkurs jest częścią koordynowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy programu „Study in Poland" ...

22.12.2017 - dzień wolny

Dziekan WLS  ustala dzień 22 grudnia 2017 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla pracowników i studentów bez konieczności jego odpracowania. Pismo Dziekana WLS - pobierz

„Erasmus Day” - 12.12.2017

12 grudnia 2017 r.  Erasmus Student Network (ESN) UW i Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) zapraszają na spotkanie informacyjne Erasmus Day Organizacja studencka ESN UW i BWZ zapraszają...

Informacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla studentów zagranicznych spoza krajów UE i EFTA

Od 1 stycznia 2018 roku student zagraniczny, który sam za siebie opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne , musi znać swój numer rachunku składkowego (NRS), czyli numer indywidualnego konta....

Diamentowy Grant

Ruszył nabór na Diamentowy Grant - więcej -  ...

Dyktando z języka rosyjskiego

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury oraz Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej zapraszają studentów Wydziału Lingwistyki Stosowanej do udziału w dyktandzie z języka rosyjskiego,...

Ogólnopolska Konferencja Translatoryczna PRZEKAŁADowo

Ogólnopolska Konferencja Translatoryczna PRZEKŁADowo tuż-tuż! Dla wszystkich zainteresowanych, którzy niestety nie mogą się z nami spotkać w sali 1.43 na Wydziale...

Spotkanie z opiekunem pierwszego roku studiów

Spotkanie opiekuna pierwszego roku studiów  dr Janiny Pietraszkiewicz ze starostami grup (lub przedstawicielami grup) odbędzie się w czwartek 16.11.2017 o godzinie 11.45 w sali 207. ...

Konwersacje z Native Speakerami języka rosyjskiego

Pierwszy rok IKSI (grupa AR i RA) zaprasza na konwersacje z Native Speakerami języka rosyjskiego do czytelni (pokój 107) w poniedziałki (12.00 - 15.15) i wtorki (12.00 - 13.30).

Debata "Niemcy po wyborach"

Zaproszamy na debatę pod tytułem: „Niemcy po wyborach" organizowaną przez Pracownię Kulturologii Zachodnioeuropejskiej IKSI. Debata odbędzie się 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 12:00 w...

Stypendia zagraniczne NAWA na r.a.2018/19

Informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła ofertę stypendiów zagranicznych na r.a 2018/19 realizowanych w ramach umów bilateraolnych i współpracy dwustronnej. Oferta oraz pełna...