« Back

Szkolenie BHP - rok 1 - studia 1. i 2.st.

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na UW w r.a. 2018/19 będzie przeprowadzone za pośrednictwem Centrum kompetencji cyfrowych UW (CKC UW) (dawniej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji COME UW).

Strona internetowa na chwilę obecną jest jeszcze w budowie, dlatego szkolenie BHP jest dostępne jeszcze na platformie COME UW https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=12

Program szkolenia oraz test będzie dostępny w terminie od 02.11.2018 do 08.02.2019 r. Termin poprawkowy: 1-7.03.2019. Dodatkowe terminy nie są przewidziane.

Szkolenie zakończy się egzaminem testowych (26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru). Test zalicza 14 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do USOS po zakończonych turach szkolenia.

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie przedmiotu „BHP" na innej uczelni wyższej lub innym Wydziale UW niż obecny, będą miały przepisane zaliczenie (nie starsze niż z r.a. 2014/15). Student o fakcie zaliczenia BHP w innej jednostce UW lub na innej uczelni powinien poinformować swój dziekanat ds. studenckich lub p.Dorotę Olejarkę lub p.Ninę Zielińską z Inspektoratu BHP i OP UW (mały Dziedziniec UW na Krakowskim Przedmieściu 24).

Studenci rozpoczynający naukę na studiach 2.st., którzy mają zaliczenie ze studiów 1.st. (nie starsze niż z r.a. 2014/15) nie mają obowiązku zaliczenie szkolenia BHP.

W przypadku nie zaliczenia przedmiotu BHP, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe  w terminie 31.08.2019 – 15.09.2019 r. Powtarzanie przedmiotu wiąże się z odpłatnością 200 zł (zarządzenie nr 33 Rektora UW z dn. 29.03.2018 r.). Opłatę należy wnieść przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w USOSwebie. Dowód wpłaty należy przesłać do Inspektoratu BHP i OP UW (do D.Olejarki/N.Zielińskiej) celem wpisania zaliczenia do USOS.