Akademiki

Uniwersytet Warszawski posiada 6 akademików, które różnią się przede wszystkim ceną i lokalizacją. Spis akademików.

Ubieganie się o miejsce w akademiku

Regulamin domów studenta UW

Regulamin pomocy materialnej – UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (pdf) tutaj wykaz dokumentów potwierdzających dochód, które trzeba załaczyc do wniosku (od str. 17)

Serwis USOSweb - informacja dla nowych studnetów (rekrutacja na r.a. 2017/18) o dostępnie do usosweba zostanie zamieszczona w aktualnościach na naszej stronie internetowej (logowanie do USOSweba jest takie samo jak do IRK).

Więcej informacji

 

Komunikat w sprawie skladania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2017/2018
Na podstwie par.4 Regulaminu domów studenta UW w[rowadzonego Zarzadzeniem nr 23 Rektora UW z dn. 18.06.2014 r. (t. Monitor UW z 2014 r.poz. 123 ze zm.) ogłasza się terminy:

1) składania przez studentów wnioskow o przyznanie miejsca w domu studenta na r.a. 2017/181:
 a) dla obecnych studentów2: od 8 czerwca2017 r. do dnia 5 lipca 2017 r.
 b) dla osób przyjetych na I rok studiów (pierwszego i drugiego stopnia) - w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweba

2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:
 a) obecnym studentom: 21 lipca 2017 r. - dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 5 lipca 2017 r.
 b) studentom przyjetym na I rok wszystkich rodzajów studiów: 11 sierpnia 2017 r. i 8 września 2017 r.
 c) obecnym studentom, studentom przyjetym na I rok wszystkich rodzajów stuidów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca: 15 września 2017 r. i 28 września 2017 r.

3) kwaterowania w domach studenta3:
 a) dla studentów cudzoziemców - od 15 września 2017 r. do 5 października 2017 r.
 b) dla pozostałych osób - od 21 września do 5 października 2017 r.

4) UW w miarę mozliwości zapewnia miejsca w domach studenta UW uczestnikom Programu MOST. Uczestnikom tego programu miejsce w domach studenta przyzanje BSS w terminie do 28 września 2017 r.

5) BSS wydaje skierowania w celu zamieszkania w domach studenta dla studentów innych uczelni, nie wcześniej niż od dnia 23 października 2017 r., o ile pozwala na to stan wplnych miejsc w domach studenta.

6) Studenci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweba do 22 lipca 2017 r. do 14 września 2017 r.

1 Zgodnia z par.19 ust.6 Regulaminu domów studneta komisja stypendialna weryfikuje i przygotowuje do rozpatrzenia w USOSweb każdy kompletny wniosek złozony w terminach okreslonych niniejszym komunikatem. Komisja zobowiązana jest przygotować taki wniosek do rozpatrzenia nie później niż dzień przed terminem przyznawania miejsc przez BSS.
2 Osoby z III roku studiów 1.stopnia, które planują kontynuowanie studiów na UW powinny zlożyć wnioski do 5 lipca 2017 r.
3 Zgodnie z par.27 ust.1 Regulaminu domów studenta student, któremu przyznano miejsce w DS powinien zakwaterować się w nim zgodnie z terminami okreslonymi w niniejszym komunikacie. Niezakwaterowanie się w terminie skutkuje utratą miejsca.

Stosowanie do par.27 ust4 Regulaminu student, któremu praktyki lub inne uzasadnione okoliczności uniemozliwiają zakwaterowanie we wskazanych terminach, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie kierownika domu studenta pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną do dnia 1 października, podając planowany termin zakwaterowania.

Pełna treść komunikatu Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia - pobierz

 

Oświadczenie - dochody nieopodatkowane
Instrukacja wypełniania Oświadczenia o dochodach za 2013 rok w USOSweb.
 

UWAGA - Występują problemy z wypełnianiem formularzy (oświadczenie o dochodach i wniosek) w przeglądarce Google Chrome. Prosimy o korzystanie z przeglądarki Firefox.

  • Jakie dokumenty mogą być potrzebne by złożyć wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta? - pobierz

Kontakt mailowy do Komisji Stypendialnej IKSI: ks.iksi@uw.edu.pl