Akademiki

Uniwersytet Warszawski posiada 6 akademików, które różnią się przede wszystkim ceną i lokalizacją. Spis akademików.

Ubieganie się o miejsce w akademiku

Regulamin domów studenta UW

Regulamin pomocy materialnej – UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (pdf) tutaj wykaz dokumentów potwierdzających dochód, które trzeba załaczyc do wniosku (od str. 17)

Serwis USOSweb - informacja dla nowych studnetów (rekrutacja na r.a. 2017/18) o dostępnie do usosweba zostanie zamieszczona w aktualnościach na naszej stronie internetowej (logowanie do USOSweba jest takie samo jak do IRK).

Więcej informacji

Komunikat w sprawie skladania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2018/2019 - pobierz

Na podstwie par.4 Regulaminu domów studenta UW w[rowadzonego Zarzadzeniem nr 23 Rektora UW z dn. 18.06.2014 r. (t. Monitor UW z 2014 r.poz. 123 ze zm.) ogłasza się terminy:

1) składania przez studentów wnioskow o przyznanie miejsca w domu studenta na r.a. 2018/191:
 a) dla obecnych studentów2: od 5 czerwca 2018 r. do dnia 2 lipca 2018 r.
 b) dla osób przyjetych na I rok studiów (pierwszego i drugiego stopnia) - w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweba

2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:
 a) obecnym studentom: 23 lipca 2018 r. - dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 2 lipca 2018 r.
 b) studentom przyjetym na I rok wszystkich rodzajów studiów: 10 września 2018 r.
 c) obecnym studentom, studentom przyjetym na I rok wszystkich rodzajów stuidów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca: 24 września 2018 r.

3) kwaterowania w domach studenta3:
 a) dla wszystkich studentów - od 17 września do 5 października 2018 r.

1 Zgodnia z par.19 ust.6 Regulaminu domów studneta komisja stypendialna weryfikuje i przygotowuje do rozpatrzenia w USOSweb każdy kompletny wniosek złozony w terminach okreslonych niniejszym komunikatem. Komisja zobowiązana jest przygotować taki wniosek do rozpatrzenia nie później niż dzień przed terminem przyznawania miejsc przez BSS.

2 Osoby z III roku studiów 1.stopnia, które planują kontynuowanie studiów na UW powinny zlożyć wnioski w czerwcu.
3 Zgodnie z par.27 ust.1 Regulaminu domów studenta student, któremu przyznano miejsce w DS powinien zakwaterować się w nim zgodnie z terminami okreslonymi w niniejszym komunikacie. Niezakwaterowanie się w terminie skutkuje utratą miejsca.

Stosowanie do par.27 ust4 Regulaminu student, któremu praktyki lub inne uzasadnione okoliczności uniemozliwiają zakwaterowanie we wskazanych terminach, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie kierownika domu studenta pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną do dnia 1 października, podając planowany termin zakwaterowania.

 

Oświadczenie - dochody nieopodatkowane
Instrukacja wypełniania Oświadczenia o dochodach za 2013 rok w USOSweb.
 

UWAGA - Występują problemy z wypełnianiem formularzy (oświadczenie o dochodach i wniosek) w przeglądarce Google Chrome. Prosimy o korzystanie z przeglądarki Firefox.

  • Jakie dokumenty mogą być potrzebne by złożyć wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta? - pobierz

Kontakt mailowy do Komisji Stypendialnej IKSI: ks.iksi@uw.edu.pl