Miło nam poinformować, iż Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2018 r. o nadaniu odznaczeń Pani Prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie zostało przyznane za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki oraz kontaktów polsko-włoskich w dziedzinie nauki i kultury. Pani Profesor serdecznie gratulujemy!

W okresie od 30 kwietnia do 10 czerwca 2018 r. w naszym Instytucie w ramach Programu Fulbright Specialist przebywa Profesor Phillip M. Carter z Florida International University w Miami (USA) [szczegóły]

Miło nam poinformować, iż w dniu 17.04.2018 r. Uchwałą Rady Wydziału został nadany Pani dr Annie Borowskiej stopień doktora halilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Pani dr hab. Annie Borowskiej serdecznie gratulujemy!

W okresie od 30 marca do 30 czerwca 2018 r. w naszym Instytucie przebywa Pani dr Neva Čebron z Uniwersytetu Primorska w Słowenii, która otrzymała grant w ramach projektu: „Mobilność słoweńskich nauczycieli szkolnictwa wyższego 2017-18" finansowany przez Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (EHEA) [szczegóły]

Jego Magnificencja Rektor Prof. UW dr hab. Marcin Pałys mianował prof. dr. hab. Christiana Efinga (Uniwersytet w Wuppertalu) Profesorem afiliowanym UW.

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na zebraniu plenarnym w dniu 9 listopada br. przyznał dr. hab. Grzegorzowi Pawłowskiemu nagrodę naukową w dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha za publikację „Fachlexeme in Konstroktion. Linguistischer Beitrag zur Erkenntnisarbeit" [szczegóły]

Pani dr Alicja Sztuk została wybrana nowym ekspertem wiodącym Podkomitetu TC/SC 3 (Systems to manage terminology, knowledge and content), działąjącego w ramach Komitetu Technicznego nr 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Oznacza to, że de facto Pani dr Alicja Sztuk objęła przewodniczenie Podkomitetem TC/SC 3.

Dziękujemy firmie Memsource za udostępnienie darmowej licencji na użytkowanie programu wspomagającego tłumaczenia Memsource Academic Edition. We would like to thank Memsource for granting us free access to their platform through the Memsource Academic Edition.

Uprzejmie informujemy, iż z inicjatywy dr Janiny Pietraszkiewicz, Instytut zawarł z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie umowę patronacką.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką Program Indywidualizacji Ksztalcenia w Aktualnościach. Program Indywidualizacji Kształcenia (PIK) jest nową inicjatywą Uniwersytetu Warszawskiego wspierającą przygotowanie studentów do prowadzenia własnych badań naukowych. Celem programu jest uruchomienie niestandardowych ścieżek przedsięwzięć edukacyjnych sprzyjających indywidualizacji kształcenia studentów oraz rozwijających ich umiejętności badawcze.

Wkrótce w IKSI:

W dniu 9 października 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali 8 odbędzie się międzynarodowe seminarium pt.: "The Year 1968 in Europe: Between Research and Memory". Serdecznie zapraszamy. Dodatkowe informacje: dr Piotr Podemski [szczegóły]

W dniu 25 października (czwartek) o godz. 12:00 w sali nr 306 odbędzie się wykład Utza Rachowskiego - pisarza, laureata wielu prestiżowych nagród literackich, represjonowanego przez reżim NRD. Wykład w j. niemieckim. Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów sekcji niemieckiej oraz wszystkich zainteresowanych. Dodatkowe informacje: dr hab. Magdalena Latkowska [szczegóły]

Ostatnio w IKSI:

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW oraz Ambasada Stanów Zjednoczonych serdecznie zapraszają w dniu 2 października 2018 r. (wtorek) o godz. 10:15 (sala nr 8) na wykład inauguracyjny roku akademickiego 2018/2019 sekcji angielskiej pt.: "The Invention of the Modern American Dictionary". Wykład wygłosi Pan Peter Sokolowski, Editor at Large, Merriam-Webster. Dodatkowe informacje: dr Piotr Podemski [szczegóły]

W dniach 23-29 września organizowana została w IKSI UW Włosko-Polska Szkoła Komunikacji Interkulturowej EUPOLITA, w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia, we współpracy z rzymskim Uniwersytetem Tor Vergata. Udział w inicjatywie wzięli polscy i włoscy studenci wyłonieni w otwartym konkursie, który odbył się w czerwcu 2018 r. [szczegóły]

W dniach 7, 8 lub 9 września 2018 r. serdecznie zapraszamy na spektakl w ramach projektu "Turgieniew w Polsce" (wstęp wolny). Nasz Instytut jest współorganizatorem wydarzenia. Dodatkowe informacje: dr Patrycja Spytek [szczegóły] [fot. 1, fot. 2, fot. 3, fot. 4, fot. 5)

W dniu 15.06.2018 r. odbył się wykład „Byzantinische musikalische Tradition: Ein gewichtiger Faktor zur Gestaltung der orthodoxen hymnologischen Terminologie" Prof. Dr. habil. Konstantina Nikolakopoulosa z Uniwersytetu Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Dodatkowe informacje: dr hab. Grzegorz Pawłowski, g.pawlowski@uw.edu.pl

W dniu 24 maja 2018 r. odbyły się warsztaty poświęcone tworzeniu materiałów glottodydaktycznych w kształceniu zawodowym w ramach GIP. Warsztaty prowadzone były w języku niemieckim [program] Dodatkowe informacje: dr hab. Paweł Szerszeń pszerszen@uw.edu.pl

W dniu 22 maja 2018 r. odbył się wykład Prof. Franciszka Gruczy pt. "O lingwistyce i kulturologii antropocentrycznej inaczej".

W dniu 21 maja 2018 r. odbył się wykład Profesora Phillipa M. Cartera z Florida International University w Miami (USA). Temat wykładu: When Bilingual Education isn't Bilingual: The Case of Multilingualism in Miami [szczegóły]

W dniu 18 maja 2018 r. przy współpracy z Interdyscyplinarnym Forum Semantyka odbył się wykład: „(…) kiedy słowo oddaje głos obrazowi" – koncepcja obrazu św. Jana Damasceńskiego. Wykład wygłosiła dr Magdalena Dylewska z Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczegółowe informacje: dr hab. Grzegorz Pawłowski, g.pawlowski@uw.edu.pl; www.fs.uw.edu.pl

W dniu 17 maja 2018 r. odbył się Open Day zorganizowany przez firmę Sitel Polska (ul. Wołoska 7). Spotkanie dedykowane było osobom zainteresowanym podjęciem pracy z językiem niemieckim. Dodatkowe informacje na plakacie oraz u dr Alicji Sztuk (alicja.sztuk@uw.edu.pl)

W dniu 17 maja 2018 r. odbył się wykład Prof. dr. Clausa Ehrhardta (Università degli Studi di Urbino) pt. Pragmatik der Höflichkeit. Informacje: prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi, s.bonacchi@uw.edu.pl.

W dniu 17 maja 2018 r. z inicjatywy dr Patrycji Spytek odbyło się spotkanie ze współczesnymi pisarzami rosyjskimi [szczegóły]

W dniu 17 maja 2018 r. przy współpracy z Ambasadą Irlandii odbył się wykład pt.: „Ireland in the EU". Wykład wygłosił Pan James Kilcourse, Zastępca Szefa Misji. Dodatkowe informacje na plakacie oraz u dr Piotra Podemskiego, p.podemski@uw.edu.pl

W dniu 17 maja 2018 r. odbyła się 2. Konferencja studencka "JĘZYKONALIA: MEDIA I JĘZYK" [program konferencji]. Szczegółowe informacje: dr Elżbieta Plewa, e.plewa@uw.edu.pl

W dniu 25.04.2018 r. odbył się wykład dr Elisy Fortunato (Università degli Studi Aldo Moro, Bari) "Tagliare le nuvole con il naso - Traduzione e riscrittura". Wykład w języku włoskim. Informacje: prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi:  s.bonacchi@uw.edu.pl, dr Dominika Michalak: da.michalak@uw.edu.pl [szczegóły]

W dniu 23 kwietnia odbyło się seminarium dydaktyczne dla sekcji włoskiej IKSI zatytułowane L'italiano di oggi: strumenti e proposte per una didattica rinnovata prowadzone przez gości z Accademia della Crusca we Florencji (Crusca Scuola): prof. Valeria Saura, prof. Raffaella Setti, dr Ilaria Pecorini, dr Anna Maria Bettarini.

W dniach 19-20.04.2018 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna pt.: „Altre. Il doppio e le alterità femminili nella cultura italiana ed europea", organizowana przez nasz Instytut; kontakt: dr Dominika Michalak; szczegóły: program konferencji; ulotka

W dniu 16.04.2018 r. odbyło się spotkanie ze znanym polskim reżyserem i poetą Andrzejem Titkowem. Dodatkowe informacje: dr Patrycja Spytek [szczegóły]

Dnia 11.04.2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami niemieckiej przedsiębiorczości - firmą SITEL Polska. Na spotkaniu studenci dowiedzieli się o aktualnych tendencjach na rynku pracy, otrzymali wskazówki, jak napisać CV oraz jak dobrze wypaść na rozmowie o pracę. Szczegóły na plakacie.

W dniu 10.04.2018 odbył się wykład w języku niemieckim dr. Dennisa Scheller-Boltza (Wirtschaftsuniversität Wien) Sprachgebrauch und Sprachbewertung Geschlechtergerechte Sprache im Urteil der Gesellschaft.

W dniu 20.03.2018 r. dr Piotr Podemski przeprowadził dla uczniów i kadry II Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie wykład pt.: "Po co (tak naprawdę) uczymy się historii? O edukacji historycznej w Europie" [szczegóły]. Z inicjatywy dr Janiny Pietraszkiewicz Instytut zawarł z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie umowę patronacką.

W dniu 8.03.2018 r. odbył się wykład gościnny prof. nadzw. UP dr. hab. Artura Dariusza Kubackiego z UP, członka Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tytuł wykładu: Czy wybrać zawód tłumacza przysięgłego? Dlaczego tak – dlaczego nie?

Sekcja włoska IKSI miała zaszczyt zaprosić na wykłady prof. Giacomo Ferrari (z Universita degli Studi del Piemonte Orientale) goszczącego w Instytucie w ramach programu Erasmus:
1. "Il linguaggio dei media tra violazione e innovazione", środa, 7.03.2018;
2. "Il lessico giornalistico: tratti innovativi", czwartek, 8.03.2018.

Dr M. Górnicz wygłosił w dn. 5 III 2018 r. referat na temat "Terminologia w XXI w." na posiedzeniu Wydziału I (Językoznawstwo i Nauki o Literaturze) Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

1 marca odbył się zorganizowany we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie wykład pt.: "State of the Union for IKSI. This Year in America", który wygłosił Pan Frank J. Finver, Radca ds. Prasy i Kultury. Wykład stanowił nawiązanie do prezydenckiego orędzia o stanie państwa, przygotowane specjalnie z myślą o naszych studentach [szczegóły]

Prof. dr hab. Franz d´Avisa (Uniwersytet im. Johannesa Gutenberga w Moguncji, Niemcy) wygłosił następujące wykłady (w języku niemieckim):
1. Einführung in die Theorie der Topologischen Felder (20.02.2018)
2. Topologische Analyse und Satzstruktur (22.02.2018).

W dniu 19.02.2018 r. odbył się wieczór autorski dr Anna Borowskiej [szczegóły]

I rok, grupa AR chciałaby serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do świątecznej akcji pt. "Szlachetna Paczka".

9 stycznia odbyło się spotkanie z dott. Antonio Carvellim, Country Managerem Gi Group - jednej z największych agencji pracy i HR na Europę Środkową [szczegóły]

W dn. 11 grudnia 2017 r. w programie "Czat Czwórka" emitowanym przez Radio Czwórka odbyła się dyskusja poświęcona użyciu wulgaryzmów z udziałem Prof. UW dr hab. S. Bonacchi.

Pracownia Kulturologii Zachodnioeuropejskiej IKSI w dniu 22 listopada 2017 r. zorganizowała debatę pod tytułem: „Niemcy po wyborach" [szczegóły]

Prof. Dr Maicol Formentelli z Università degli Studi del Piemonte Orientale „Amedeo Avogadro" w dn. 22 listopada wygłosił referat nt. "English in the world: national and international varieties".

Decyzją Rady Wydziału w dniu 21 listopada 2017 r. w Instytucie powołane zostały następujące pracownie: Pracownia Badań Komunikacji Biznesowej/ Business Communication Research Center, której kierownikiem został dr Michał Wilczewski oraz Pracownia Badań Komunikacji w Awiacji/ Aviation Communication Research Center, której kierownikiem została dr Anna Borowska.

W dniu 21 listopada 2017 r.  obbył się wykład Dr Corinne Seals z Uniwersytetu Wiktorii w Wellington (Nowa Zelandia). Temat wykładu: Heritage Language Policies in New Zealand [szczegóły]

W dniu 10 listopada 2017 r. odbył się wykład gościnny Profesora Neala Pease'a z Uniwersytetu Wisconsin-Milwaukee "A Hundred Years of U.S. - Polish Relations". Wykład zorganizawany został we współpracy z Ambasadą USA [szczegóły]

Dr Tomasz Łysak wygłosił referat „Vlogging Auschwitz: Towards Netnography of Digital Autobiographical Documentary" na konferencji „Digital Approaches to Genocide Studies" w USC Shoah Foundation w Los Angeles 23 października. Więcej informacji o konferencji na stronie: https://sfi.usc.edu/cagr/conferences/2017_international/schedule
Artykuł przedstawiający projekt dr. T. Łysaka: https://sfi.usc.edu/profiles/tomasz-lysak

Studentki Natalia Wrzesińska (czwarty rok studiów) i Patrycja Pietraszkiewicz (pierwszy rok studiów) z sekcji rosyjskiej IKSI reprezentowały nasz Instytut na XIX Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów (20 000 uczestników, 5 000 wolontariuszy, 150 krajów), który rozpoczął się 14 października w Soczi (Rosja).

28-go września odbyło się przeznaczone dla doktorantów sekcji włoskiej seminarium prof. Maria Vittoria dell'Anna z Universita del Salento (Lecce) zatytułowane "I linguaggi specialistici dell'italiano. Il caso del diritto".

W dniu 26 września 2017 r. w Sosnowcu odbędzie się międzynarodowe seminarium naukowe "Czasopisma literackie w perspektywie teoretycznej i historyczno-kulturowej" organizowane przez Zakład Kulturologii Wschodnioeuropejskiej IKSI, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskie Towarzystwo Rusycystyczne. Organizatorkami seminarium są dr Monika Karwacka (UŚ) i dr Joanna Piotrowska (UW). [program seminarium]

Dr Tomasz Łysak z Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami za najlepszy debiut książkowy roku 2016, nagrodzono monografię Od kroniki do filmu posttraumatycznego: filmy dokumentalne o Zagładzie (Wydawnictwo IBL, Warszawa 2016). Wręczenie nagrody odbyło się 20 września podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Książka powstała dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki pt. Od kroniki do filmu posttraumatycznego: filmy dokumentalne o Zagładzie realizowanego w latach 2013-2015. Więcej informacji o nagrodzie: http://ptbfm.org/uncategorized/nagrody-w-konkursie-na-najlepsza-ksiazke-roku-ptbfm/
Fot. Odebranie nagrody z rąk Piotra Zwierzchowskiego
Autorowi serdecznie gratulujemy.

Miło nam poinformować, że 4 lipca 2017 r., podczas 11th GEM&L International Workshop on Management & Language w Copenhagen Business School, stowarzyszenie naukowe Groupe d'Études Management & Langage przyznało adiunktowi z naszego instytutu, dr. Michałowi Wilczewskiemu, nagrodę w konkursie na najlepszy tekst poświęcony nowym perspektywom badań lingwistycznych w międzynarodowym biznesie za tekst pt. Communication Encounters of Polish Expatriates in a Chinese Subsidiary of a Western MNC (we współautorstwie z prof. A.-M. Søderberg i prof. A. Gutem). [szczegóły]

W dniach 12, 13, 14 czerwca odbyły się warsztaty polsko-niemieckiej grupy badawczej w ramach Germanistische Institutspartnerschaft między Uniwersytetem Warszawskim a Bergische Universität Wuppertal (projekt "Erinnerungskultur"). Program warsztatów
Organizator: Pracownia Kulturologii Zachodnioeuropejskiej, IKSI, Bergische Universität Wuppertal
Koordynatorzy: dr hab. Magdalena Latkowska, dr Bruno Arich-Gerz

W dniach 2-3 czerwca odbyło się seminarium historyczne z udziałem prelegentów z Włoch i Francji. Semianrium jest częścią wykładu ogólnouniwersyteckiego "Europa dziś i jutro. Włochy (kultura, zagadnienia polityczne, literatura, język) w kontekście europejskim". Pobierz program

2 czerwca odbyło się GIP-Workshop „Curriculumentwicklung für den Fremdsprachenunterricht in der Berufsausbildung"
Organizatorzy: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Bergische Universität Wuppertal
Język: niemiecki - [szczegóły]

30 maja odbyło się spotkanie pracowników i studentów sekcji włoskiej z dott. Donato Di Giglio, byłym Prezesem Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej (CCIIP) w Polsce, Prezesem CORE Sp. z o.o.  [link]

W dniach 25-26 maja w Polskiej Akademii Nauk (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Terminologia słowiańska: dziś i jutro zorganizowana przez Komisję Terminologiczną przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komitet Słowianoznawstwa PAN, Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Program konferencji.

25 maja odbyła się uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej prof. Franciszkowi Gruczy z okazji urodzin i jubileuszu 55. rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej.

24 maja odbył się wykład prof. Anne-Marie Søderberg – (Copenhagen Business School – Dania)  pt. "Drawing on language and literature studies in a cross-cultural communication and international business context. Examples from recent research projects and reflections on my personal Odyssey" szczegóły: załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

20 maja odbył się wykład wybitnego rosyjskiego lingwisty prof. Maksima Krongauza. Tematem wykładu był język Internetu.

20 maja odbyła się prezentacja książki «Словарь языка интернета. Ru» prof. Maksima Krongauza, Kierownika Katedry Języka Rosyjskiego w Instytucie Lingwistyki Rosyjskiego Humanistycznego Uniwersytetu Państwowego. Prezentacja była połączona z wykładem na temat rozwoju języka rosyjskiego w Internecie.

W dniach 18-21 maja odbyła się coroczna Konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich (przewodnicząca Pani Prof. Ewa Żebrowska) na Uniwersytecie w Katowicach, zorganizowana w współpracy z IKSI. Pobierz: program konferencji; Organisatorisches; Mapka; Fahrpläne

W dniu 18 maja odbył się wykład gościnny Prof. Dr. Miriam Ravetto (Università del Piemonte Orientale, Vercelli):
Präpositionen und Subjunktoren im Deutschen zwischen Morphologie und Syntax

18 maja  w ramach projektu "Ałtajska Wiosna w Warszawie" prof. Lidia Dmitrijewa, specjalistka w zakresie metodologii nauczania języka rosyjskiego  z Ałtajskiego Uniwersytetu Państwowego, wygłosia wykład "Aspekt krajoznawczo-kulturoznawczy w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego".

W dniach 16 i 17 maja odbyły się wyklady gościnne Profesor Marii Sanz (Universidad de Valladolid):
- "Dificultades inherentes en la traducción de textos literarios", 16 maja (wtorek),
- "Reading between the Lines First World War Poetry in English: the Soldier-Poets' Lyricism of Love, Hate and Grief", 17 maja (środa).

W dniach 09-10 maja prof. Rosa Piro (Università degli Studi di Napoli ‘L'Orientale') przebywająca w IKSI w ramach programu Staff Mobility for Teaching  Erasmus+ wygłosiła następujące wykłady:
- La lingua dei cartoni animati degli anni '70/'80
- La lingua dell'anatomia di Leonardo da Vinci

W dniach 09-10 maja prof. Thórhallur Eythórsson  (University of Iceland, School of Humanities - Faculty of Languages and Cultures) przebywający w IKSI w ramach programu Staff Mobility for Teaching  Erasmus+ wygłosił następujące wykłady:
- Unpersönliche Konstruktionen in germanischen Sprachen in historisch-vergleichender Perspektive
- The Ancestry of English Sentences

W dniach 06-08. kwietnia odbyła się corocznie organizowana przez sekcję włoską IKSI konferencja międzynarodowa z zakresu tłumaczenia, pod tytułem: Dal Dialogo al Polilogo: l'Italia nel mondo. Lingue, letterature e culture in contatto. Była to konferencja rocznicowa, mająca uczcić 5 lat owocnego działania sekcji włoskiej w naszym Instytucie. Udział wzięło 78 prelegentów reprezentujących  30 uczelni zagranicznych z 9 krajów (Włochy, Belgia, Francja, Chorwacja, Malta, Portugalia, Islandia, Hiszpania, Niemcy)  i 9 uczelni polskich, w tym  3 warszawskie. Program konferencji.

W dniach 07-08 kwietnia odbyła się 26. Konferencja Polskiego Towarzyszenia Lingwistyki Stosowanej (Przewodniczący Prof. Sambor Grucza) na Uniwersytecie w Zielonej Górze, zorganizowana we współpracy z IKSI. Program konferencji.

Kontynuując zainicjowany przez sekcję włoską IKSI cykl wizyt przedstawicieli placówek dyplomatycznych i kulturalnych Spotkania ze światem kultury, polityki i ekonomii

05. kwietnia w IKSI gościł Ambasador Republiki Federalnej Niemiec, Jego Ekscelencja Rolf Nikel, który wygłosił wykład na temat stosunków polsko-niemieckich oraz odpowiadał na pytania licznie zgromadzonych studentów i doktorantów niemieckiej sekcji językowej IKSI.